Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa): nordisk gymnasieexamen

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa): nordisk gymnasieexamen

Till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Du är nordisk sökande och kan söka i den separata antagningen för Nordiska sökande om du har fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Som Nordisk sökande kan du söka till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) och bli beaktad på basis av betygspoäng, om du hinner avlägga din nordiska gymnasieexamen och lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid).

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Nordiska sökande: Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Vi rekommenderar att du också söker till utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa) via Gemensam ansökan, för att kunna delta i urvalsprovet, ifall dina betygspoäng inte räcker till för antagning i den separata antagningen för Nordiska sökande.

Detta innebär i praktiken att du fyller i två olika ansökningsblanketter under ansökningstiden 15-30.3.2023  kl. 15:00 (finsk tid):

  • en ansökningsblankett för den separata antagningen för Nordiska sökande (för att ha chansen att bli antagen på basis av betygspoäng)
  • en ansökningsblankett för Gemensam ansökan (för att ha chansen att bli antagen på basis av urvalsprov)

Om du avlägger din gymnasieexamen våren 2023 och inte hinner lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid), kan du inte beaktas i den separata antagningen för Nordiska sökande. Istället kan du då lämna in ansökan via Gemensam ansökan och delta i urvalsprov. I urvalsprovsantagningen kan du bli villkorligt antagen och lämna in ditt slutliga betyg senast 16.6.2023 kl. 15:00 (finsk tid).

Här hittar du mera information om antagning på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Här hittar du mera information om antagning på basis av urvalsprov.

Uppdaterad 28.10.2022