Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för speciallärare: urvalsprov

Utbildningsprogrammet för speciallärare: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina betygspoäng inte når 45.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet kallade till lämplighetsprovet via urvalsprov är 30%. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygantagning, öppna universitetsleden eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urvalsprov

Om du inte fått kallelse till lämplighetsprovet på basis av betygsurval eller öppna universitetsleden, kan du delta i VAKAVA-provet.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av urvalsprovet skickas per e-post 5.6.2024.

Urvalsprovet VAKAVA

VAKAVA-provet ordnas fredag 24.5.2024 kl. 9–12.

Det skickas ingen separat kallelse till provet.

VAKAVA-provet ordnas som ett digitalt urvalsprov i urvalsprovstjänsten Vallu. Du behöver ta med ett identitetsbevis och en egen bärbar dator. I provet får du tillgång till det digitala urvalsprovssystemets funktionsräknare. Bekanta dig på förhand med anvisningarna för det digitala urvalsprovet (på webbplatsen universitetsantagning.fi) och kontrollera att din dator uppfyller kraven.

Platserna för provet: Du kan välja på vilken ort du avlägger provet. Ange orten på ansökningsblanketten. Anmälan är bindande. Informationen om din provplats hittar du i den identifierare som du får per e-post och SMS. Närmare instruktioner för hur du tar dig till provet finns på VAKAVAs webbsida.

VAKAVA-provets språk: Du kan avlägga provet på finska eller svenska.

Provets innehåll: VAKAVA-provet bedömer akademiska studiefärdigheter som behövs i den pedagogiska utbildningen. Provet består av flervalsuppgifter. Provet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

Bekanta dig med  tidigare VAKAVA-prov och modellsvar.

Observera att provet sedan år 2020 inte längre har förhandsmaterial.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 12–14.6.2024. Mera information om lämplighetsprovet hittar du på antagningssamarbetets webbplats.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av urvalsprovet skickas per e-post 5.6.2024.

Det slutliga valet meddelas senast 4.7.2024 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 26.10.2023