Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för speciallärare: nordisk gymnasieexamen

Utbildningsprogrammet för speciallärare: nordisk gymnasieexamen

Antagning på basis av nordisk gymnasieexamen

Till utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli kallad till skede 2 (lämplighetsprov) på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Du är nordisk sökande och kan söka i den separata antagningen för nordiska sökande om du har fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 1.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 12–14.6.2024. Mera information om lämplighetsprovet hittar du på antagningssamarbetets webbplats.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av nordisk gymnasieexamen skickas per e-post 22.5.2024, dock senast 5.6.2024.

Det slutliga valet meddelas senast 4.7.2024 i Min Studieinfo-tjänsten

 

Vi rekommenderar att du också söker till utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa) via gemensam ansökan, för att kunna delta i urvalsprovet, ifall dina betygspoäng inte räcker till för antagning i den separata antagningen för nordiska sökande.

Detta innebär i praktiken att du fyller i två olika ansökningsblanketter under ansökningstiden 13-27.3.2024 kl.15:00 (finsk tid):

  • en ansökningsblankett för den separata antagningen för nordiska sökande (för att ha chansen att bli antagen på basis av betygspoäng)
  • en ansökningsblankett för gemensam ansökan (för att ha chansen att bli antagen på basis av urvalsprov)

Här hittar du mera information om antagning på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Här hittar du mera information om antagning på basis av urvalsprov.

Uppdaterad 1.11.2023