Skriv här det du söker efter!

Byte av huvudämne eller examensnivå vid FHPT

Byte av huvudämne eller examensnivå vid FHPT

Byte av huvudämne

Du kan efter antagning byta huvudämne inom utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi och inom utbildningsprogrammet i språk inom studierna för kandidatexamen om du antagits till humaniora efter 1.8.2009. Förutsättningen är att du har avklarat grundstudierna (25 sp) i det tilltänkta huvudämnet med minst vitsordet 3/5 och att ämnesansvariga i det tilltänkta huvudämnet förordar huvudämnesbytet. Om du blivit antagen till utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi år 2020 eller senare kan du fritt byta huvudämne inom kandidatprogrammet.

Byte av examensnivå

Du kan efter antagning till fakulteten för humaniora, psykologi och teologi anhålla om byte av examensnivå från kandidatnivån till magisternivån om du redan tidigare avlagt minst en lägre högskoleexamen vid ett universitet eller en yrkeshögskola utan att avlägga en ny lägre högskoleexamen. Byte av nivå från kandidatnivån till magisternivån innebär att den studerande avsäger sig studierätten för lägre högskoleexamen och kan därefter enbart avlägga en högre högskoleexamen på 120 studiepoäng (filosofie/teologie magister) eller 150 studiepoäng (psykologie magister).

För att kunna byta nivå ska du uppfylla följande krav:

 • Du har en studierätt för kandidat- och magisterexamen vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi,
 • Du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen eller yrkeshögskoleexamen),
 • Du har avlagt studier i huvudämnet eller inom utbildningen enligt:
  • i psykologi: kunskaper som motsvarar grund-, ämnes-, och metodstudier till en omfattning av totalt 60 studiepoäng
  • i logopedi: avklarade grundstudier (25 sp), ämnesstudier (50 sp), metodstudier (10 sp), studier i psykologi avsedda för logpedistuderande (20 sp) samt språkvetenskap (5 sp). Kontakta studierådgivaren för information om vilka ämnesstudier som krävs.
  • i teologi: minst en kurs från kandidatstudiernas teologiblock eller studier som motsvarar en sådan kurs till en omfattning av totalt 15 sp
  • alla övriga ämnen: kunskaper som motsvarar grundstudier till en omfattning av 25 studiepoäng

För att du ska kunna inleda studier på magisternivå krävs följande:

 • inom humaniora krävs att grund- och ämnesstudier (25 sp + 35 sp) i huvudämnet är avklarade.
 • inom psykologi ska alla grund-, ämnes-, och metodstudier (totalt 110 sp) vara avklarade.
 • inom teologin ska grundstudier till en omfattning av 15 sp ur det s.k. teologiblocket eller motsvarande studier vara avklarade. Övriga eventuella bryggstudier kan avläggas senare.
 • inom logopedi ska grundstudier (25 sp), ämnesstudier (50 sp, specifika kurser), metodstudier (10 sp), studier i psykologi (20 sp) samt språkvetenskap (5 sp) vara avklarade. Kvarvarande 35 sp av ämnesstudierna i logopedi samt 5 sp psykologi kan avläggas parallellt med magisterstudier.

Ifall du saknar studier för att kunna inleda magisterstudier kan du avlägga dem som s.k. bryggstudier. Bryggstudier kan i många fall avläggas parallellt med magisterstudier.

Uppdaterad 7.6.2024