Skriv här det du söker efter!

Antagning genom tävlingsframgång

Antagning genom tävlingsframgång

Ansökan på basis av framgång i FNT-tävling

De som placerat sig bland de tre bästa i den av Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi arrangerade tävlingen, FNT-tävlingen, inom evenemanget DI-dagen: Upplev din framtid som diplomingenjör, som ordnas för elever i svenskspråkiga gymnasier och som fyller de allmänna behörighetskraven kan söka till Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik eller Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi. Ansökan bör ske senast ett år efter att sökande uppnår allmän ansökningsbehörighet.

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Den totala kvoten för ansökningsmålet är 3 platser för kemi- och processteknik och 3 platser för datateknik.

Du kan söka på basis av tävlingsframgång via ansökningsmålen i gemensam ansökan.


Ansökan på basis av framgång i MAOL-tävlingen eller i TuKoKe-tävlingen.

För att delta i antagningen på basis av tävlingsframgång ska du  antingen ha placerat dig bland de tio bästa i finalen i MAOL:s (Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen) nationella tävling i matematik, fysik, kemi och informationsteknik (Datastjärna) under läsåret 2022–2023 eller 2023–2024 eller så ska du ha placerat dig bland de tre bästa i vetenskaps- och teknologitävlingen TuKoKe:s gymnasieseries slutevenemang (individuell prestation, grupprestationer beaktas inte).

Antagning på basis av tävlingsframgång  är möjlig till utbildningsprogrammen för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen (Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik eller Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi) utan urvalsprov.

Antagning på basis av tävlingsframgång är endast möjlig för sökande som avlägger studentexamen (finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller DIA-examen som avläggs i Finland) under samma vår som ansökan görs (eller som har avlagt studentexamen under föregående höst). För Datastjärna-tävlingens del kan även sökande som söker på basis av en yrkesexamen beaktas. Det är endast möjligt att bli antagen en gång på basis av tävlingsframgång. Till ansökan ska bifogas en kopia av placeringen i tävlingen.

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Alla antagningsbara sökande på basis av tävlingsframgång i MAOL-tävlingarna eller TuKoKe-tävlingen antas.

Du kan söka på basis av tävlingsframgång via ansökningsmålen i gemensam ansökan.


IESO International Earth Science Olympiad

Den som valts till det finska landslaget för den internationella geovetenskapsolympiaden (IESO International Earth Science Olympiad) och är allmän ansökningsbehörig kan söka in till Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper med huvudämne geologi. Ansökan bör ske senast ett år efter att sökande uppnått allmän ansökningsbehörighet. Till ansökan bifogas ett intyg över att du valts till det finländska landslaget för geovetenskapsolympiaden (geotieteiden olympialaiset, IESO International Earth Science Olympiad).

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Du kan söka på basis av tävlingsframgång via ansökningsmålet i gemensam ansökan.

Uppdaterad 6.11.2023