Skriv här det du söker efter!

Antagning genom tävlingsframgång

Antagning genom tävlingsframgång

Ansökan på basis av framgång i FNT-tävling

De som placerat sig bland de tre bästa i den av Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi arrangerade tävlingen, FNT-tävlingen, inom evenemanget DI-dagen: Upplev din framtid som diplomingenjör, som ordnas för elever i svenskspråkiga gymnasier och som fyller de allmänna behörighetskraven kan söka till Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik eller Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi. Ansökan bör ske senast ett år efter att sökande uppnår allmän ansökningsbehörighet.

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Den totala kvoten för ansökningsmålet är 3 platser för kemi- och processteknik och 3 platser för datateknik.

Du kan söka på basis av tävlingsframgång via ansökningsmålen i gemensam ansökan.


Ansökan på basis av framgång i MAOL-tävling

De som placerar sig bland de tio bästa i de riksomfattande matematik-, fysik-, kemi- och datatekniktävlingarna (MAOL) som arrangeras under läsåret 2021-2022 eller 2022-2023 för gymnasiets sista klasser kan bli antagna till utbildningsprogrammen för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen (Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik eller Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi) utan urvalsprov. Det förutsätts också att den sökande har avlagt studentexamen under hösten 2022 eller våren 2023. Till ansökan ska bifogas en kopia av placeringen i tävlingen.

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Alla antagningsbara sökande på basis av tävlingsframgång i MAOL-tävlingarna antas.

Du kan söka på basis av tävlingsframgång via ansökningsmålen i gemensam ansökan.


IESO International Earth Science Olympiad

Den som valts till det finska landslaget för den internationella geovetenskapsolympiaden (IESO International Earth Science Olympiad) och är allmän ansökningsbehörig kan söka in till Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper med huvudämne geologi. Ansökan bör ske senast ett år efter att sökande uppnått allmän ansökningsbehörighet. Till ansökan bifogas ett intyg över att du valts till det finländska landslaget för geovetenskapsolympiaden (geotieteiden olympialaiset, IESO International Earth Science Olympiad).

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Du kan söka på basis av tävlingsframgång via ansökningsmålet i gemensam ansökan.

Uppdaterad 16.3.2023