Skriv här det du söker efter!

Antagning genom tävlingsframgång

Antagning genom tävlingsframgång

Ansökan på basis av framgång i FNT-tävling

De som placerat sig bland de tre bästa i den av Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi arrangerade tävlingen, FNT-tävlingen, inom evenemanget Upplev din framtid som diplomingenjör, som ordnas för elever i svenskspråkiga gymnasier och som fyller de allmänna behörighetskraven kan söka till utbildningslinjen för kemi – och processteknik eller utbildningslinjen för informationsteknologi/datateknik. Ansökan bör ske senast ett år efter att sökande uppnår allmän ansökningsbehörighet.

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Observera att antalet nybörjarplatser för ansökningsmålet är beroende av antagningen till övriga specialantagningar. Den totala kvoten för ansökningsmålet är 3 platser för kemi- och processteknik och 3 platser för datateknik

Platserna kan sökas via ansökningsmålen:

Ansökan på basis av tävlingsframgång: Utbildningslinjen för kemi- och procssteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)
Ansökan på basis av tävlingsframgång: Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör, (3+2 år)


Ansökan på basis av framgång i MAOL-tävling

De som placerar sig bland de tio bästa i de riksomfattande matematik- , fysik- kemi- och datatekniktävlingarna (MAOL) som arrangeras under läsåret 2019-2020 eller 2020-2021 för gymnasiets sista klasser kan bli antagna till utbildningsprogrammen för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen (utbildningslinjen för kemi – och processteknik eller utbildningslinjen för informationsteknologi/datateknik) utan urvalsprov. Det förutsätts också att den sökande har avlagt studentexamen under hösten 2020 eller våren 2021. Till ansökan ska bifogas en kopia av placeringen i tävlingen.

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Observera att antalet nybörjarplatser för ansökningsmålet är beroende av antagningen till övriga specialantagningar. Den totala kvoten för ansökningsmålet är 3 platser för kemi- och processteknik och 3 platser för datateknik.

Platserna kan sökas via ansökningsmålen:

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)
Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör, (3+2 år)


IESO International Earth Science Olympiad

Den som valts till det finska landslaget för den internationella geovetenskapsolympiaden (IESO International Earth Science Olympiad) och är allmän ansökningsbehörig kan söka in till utbildningslinjen för naturvetenskaper med huvudämne geologi. Ansökan bör ske senast ett år efter att sökande uppnått allmän ansökningsbehörighet. Till ansökan bifogas ett intyg över att du valts till det finländska landslaget för geovetenskapsolympiaden (geotieteiden olympialaiset), IESO International Earth Science Olympiad).

Sökande bör även uppfylla Åbo Akademis krav på språklig behörighet.

Platserna kan sökas via ansökningsmålet:

Ansökan på basis av tävlingsframgång: Utbildningslinjen för naturvetenskaper (Geologi), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)

Uppdaterad 17.2.2022