Skriv här det du söker efter!

Statskunskap – forskning

Statskunskap – forskning

Ett komparativt, till och med ett globalt, perspektiv kännetecknar en stor del av forskningen inom ämnet statskunskap.

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) är ett forskningsinstitut som har ett nära samarbete med det statsvetenskapliga ämnesklustret. De centrala forskningsområdena för institutet är demokratiforskning, i synnerhet forskning i samtalsdemokrati (deliberativ demokrati), val, väljarbeteende och samhällsopinion.

Samforsk koordinerar Finlands nationella riksdagsvalsundersökning som görs efter varje riksdagsval.

Forskningsprojekt

Våra aktuella forskningsprojekt hittas här.

Uppdaterad 10.1.2022