Skriv här det du söker efter!

Statskunskap – forskning

Statskunskap – forskning

Ett komparativt, till och med ett globalt, perspektiv kännetecknar en stor del av forskningen inom ämnet statskunskap.

Institutet för samhällsforskning (Samforsk) är ett forskningsinstitut som har ett nära samarbete med det statsvetenskapliga ämnesklustret. De centrala forskningsområdena för institutet är demokratiforskning, i synnerhet forskning i samtalsdemokrati (deliberativ demokrati), val, väljarbeteende och samhällsopinion.

Samforsk koordinerar Finlands nationella riksdagsvalsundersökning som görs efter varje riksdagsval.

Forskningsprojekt

Våra aktuella forskningsprojekt hittas här.

 

 

Allmänna forskarseminarium i statskunskap

Zoom länk: https://aboakademi.zoom.us/j/61028340728

25.11.2020, kl. 15.15

Professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi: Implementing a local democratic innovation: Online deliberation on a transport plan for the City of Turku (Åbo)

 

14.12.2020, kl. 15.15

Dr. Jane Suiter, Dublin City University: Using Mini-publics to Correct Covid-19 Disinformation

 

27.1.2021, kl. 17.15

Professor James S. Fishkin, Stanford University: Is Deliberation an Antidote to Extreme Partisan Polarization? Reflections on “America in One Room

Uppdaterad 23.11.2020