Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Riksdagsvalet 2023: Så här väljer finlandssvenskarna – SFP fortfarande störst, De Gröna och VF pop bland unga

En majoritet av finlandssvenskarna vill se en regeringskoalition med SFP, SDP och Samlingspartiet. Kvinnor, yngre, nylänningar och finlandssvenskar från Egentliga Finland vill gärna att De Gröna också ingår i den nya regeringen. Det här visar en ny rapport från Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi.

Äldre väljare, män och österbottningar föredrar däremot Kristdemokraterna.

De flesta finlandssvenskar vill däremot inte se Sannfinländarna i den nya regeringen. Unga och kvinnor ser ogärna också en koalition med Kristdemokraterna och Rörelse Nu, medan De Gröna och Vänsterförbundet är impopulära alternativ bland äldre, män och österbottningar.

Rapporten visar att SFP alltjämt är det populäraste partiet i Svenskfinland. Partiet är störst i Österbotten och bland kvinnliga och äldre finlandssvenskar. SDP är det näst populäraste partiet bland finlandssvenskarna.

De yngsta finlandssvenskarna (18–29 år) utgör ett undantag och De Gröna och Vänsterförbundet är något populärare bland dem.

En majoritet av finlandssvenskarna som röstade förhandsröstade i årets riksdagsval. Förhandsröstande var populärare bland kvinnor, äldre och bland finlandssvenskar bosatta i Nyland och Egentliga Finland. Så kallat taktikröstande, vilket diskuterades mycket under valrörelsen, upplevdes viktigt av en femtedel finlandssvenskar. En majoritet av finlandssvenskarna ansåg ändå att taktikröstande inte var viktigt.

Rapporten finner också att SDP:s väljare ger högsta betyg för Sanna Marins regering, följt av De Grönas och Vänsteförbundets väljare samt SFP:s. Sannfinländarnas väljare är mest kritiska till Marins regering, följt av Samlingspartiets väljare.

I regel anser de flesta av regeringspartiernas väljare att en positiv utveckling i Finland på olika områden beror på regeringens politik, medan oppositionspartiernas väljare oftast tillskriver regeringen en negativ utveckling.

Läs rapporten i sin helhet.

Mera information:

Isak Vento, projektforskare, Institutet för samhällsforskning (Samforsk), Åbo Akademi
+358 40 542 0293
isak.vento@abo.fi