Institutet för samhällsforskning

Institutet för samhällsforskning är en självständig enhet vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Samforsk har verksamhet både i Åbo och i Vasa och samarbetar tätt med det statsvetenskapliga ämnesklustret.

Vi är ett forskningsinstitut vars specialkunnande är frågeundersökningar och experimentell forskning. För tillfället koordinerar institutet t.ex. den nationella valundersökningen i Finland. Vi använder både internet-baserade verktyg, exempelvis utför vi panelundersökningar via nätet inför riksdagsval, och traditionella enkätundersökningar. Experiment som metod har under de senaste åren blivit en integrerad del av forskningen hos oss.

Tematiskt utgör demokratiforskning och val- och väljarforskning våra centrala forskningsområden. Eftersom vi är ett akademiskt forskningsinstitut genomför vi i första hand undersökningar som har ett klart vetenskapligt syfte men vi har även hand om uppdragsforskning.

Institutet är beläget i Åbo Akademis byggnader, ASA-huset på Fänriksgatan 3 i Åbo och i Kvarnen på Strandgatan 2 i Vasa.

Professor Kimmo Grönlund är föreståndare för institutet. Den övriga personalen, alla i praktiken finansierade med externa medel, uppgår för tillfället till 12 personer. Vår största finansiär är Finlands Akademi.

Ledningsgruppen  för Institutet för samhällsforskning 1.1.2018 – 31.12.2020

  • Professor Marko Joas (offentlig förvaltning, ÅA), ledningsgruppens ordförande
  • Professor Åsa von Schoultz (allmän statslära, HU)
  • Professor Gunilla Widén (informationsvetenskap)
  • Professor Elina Pirjatanniemi (statsrätt och folkrätt, ÅA)
  • Professor Carsten Anckar (statskunskap, ÅA)
  • Forskningsledare Tom Carlson (statskunskap, ÅA Vasa)

 

Forskning

Institutets forskningspersonal genomför både gemensamt koordinerade projekt och idkar individuell forskning. Inom ramen för vår forskning har vi även ett utbrett internationellt samarbete med världsledande forskare och forskningsinstitut inom demokratiforskningen, forskning om medborgarnas politiska deltagande samt om demokratiska innovationer.

Institutets verksamhet inom demokratiforskningen leds av professor Kimmo Grönlund. Lauri Rapeli fungerar som tf forskningschef.

Därtill är docent Kim Strandberg, docenterna Staffan Himmelroos, Henrik Serup Christensen och forskarna Marina Lindell och Janne Berg aktiva inom demokratiforskningen vid institutet.

 

E-post: samforsk[a]abo.fi eller fornamn.efternamn@abo.fi

Postadresser;

Samforsk
Åbo Akademi
ASA A4
20500 Åbo

 

 

Samforsk
Åbo Akademi
PB 311
65101 Vasa

 

Besöksadress;

Åbo:
ASA-huset, våning A 4
Fänriksgatan 3 A

Vasa:
Kvarnen, våning B 4
Strandgatan 2

 

 

Uppdaterad 20.4.2018