Skriv här det du söker efter!

Aktuella forskningsprojekt vid statskunskap

Aktuella forskningsprojekt vid statskunskap

Aktuella forskningsprojekt

Involvera medborgarna genom deliberativa processer? – Experimentella bevis på deliberativa mini-publics centrala kausala mekansimer, samt deras applicerbarhet på verkligt beslutfattande akademiforskare Kim Strandberg), finansieras av Finlands Akademi 2016–2021

Problems in present patterns of long-term decision-making, delprojekt I PALO-konsortiet (forskningschef Lauri Rapeli), finansieras av Finlands Akademi 2017–2021, mera information här

 

Uppdaterad 13.9.2021