Skriv här det du söker efter!

Aktuella forskningsprojekt vid statskunskap

Aktuella forskningsprojekt vid statskunskap

Aktuella forskningsprojekt

Personalization of electoral competition: long-term institutional effects on party-voter linkages and party systems (Akademiforskare Peter Söderlund) finansieras av Finlands Akademi 2014–2019

Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust (CONTRE, professor Kimmo Grönlund), finansieras av Finlands Akademi 2015-2019 mera information här

Democratic Innovations in Finland and Political Legitimacy (akademiforskare Henrik Serup Christensen), finansieras av Finlands Akademi 2015-2020

Involvera medborgarna genom deliberativa processer? – Experimentella bevis på deliberativa mini-publics centrala kausala mekansimer, samt deras applicerbarhet på verkligt beslutfattande akademiforskare Kim Strandberg), finansieras av Finlands Akademi 2016-2021

Problems in present patterns of long-term decision-making, delprojekt I PALO-konsortiet (forskningschef Lauri Rapeli), finansieras av Finlands Akademi 2017-2021, mera information här

Ostroinvolve 2.0 (akademiforskare Kim Strandberg), finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten 2018-2019

Pocket democracy (PD Jenni Lindholm och PD Janne Berg), finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten 2018-2019, mera information här

 

 

Uppdaterad 26.4.2018