Skriv här det du söker efter!

Aktuella forskningsprojekt vid statskunskap

Aktuella forskningsprojekt vid statskunskap

Aktuella forskningsprojekt

Personalization of electoral competition: long-term institutional effects on party-voter linkages and party systems (Akademiforskare Peter Söderlund) finansieras av Finlands Akademi 2014–2019

Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust (CONTRE, professor Kimmo Grönlund), finansieras av Finlands Akademi 2015–2019, mera information här

Democratic Innovations in Finland and Political Legitimacy (akademiforskare Henrik Serup Christensen), finansieras av Finlands Akademi 2015–2020

Involvera medborgarna genom deliberativa processer? – Experimentella bevis på deliberativa mini-publics centrala kausala mekansimer, samt deras applicerbarhet på verkligt beslutfattande akademiforskare Kim Strandberg), finansieras av Finlands Akademi 2016–2021

Problems in present patterns of long-term decision-making, delprojekt I PALO-konsortiet (forskningschef Lauri Rapeli), finansieras av Finlands Akademi 2017–2021, mera information här

Ostroinvolve 2.0 (akademiforskare Kim Strandberg), finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten 2018–2019

Pocket democracy (PD Jenni Lindholm och PD Janne Berg), finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten 2018–2019, mera information här.

 

 

Uppdaterad 13.7.2020