Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi deltar i projekt för att involvera medborgarna i beslutsfattandet

Under hösten testas ett nytt sätt att involvera medborgarna i beslutsfattandet. 600 finländare samlas till ett medborgarparlament för att diskutera medborgarinitiativ om bränsle- och narkotikapolitik. Alla i Finland bosatta och myndiga personer har chansen att bli inbjudna till medborgarparlamentet.

Medborgarparlamentet är en ny form av medborgerligt deltagande som utvecklar den finska demokratin. Medborgarparlamentet bygger på principerna om deliberativ demokrati. Under de senaste åren har användningen av deliberativa medborgardiskussioner ökat i snabb takt runtom i världen. Frågor såsom klimatpolitik och grundläggande rättigheter har behandlats i medborgardiskussioner. Syftet med medborgarparlamentet är att bidra till informerade och genomtänkta åsikter vilka kan bidra till att öka mångfalden och acceptansen i beslutsfattandet. Medborgarparlamentet organiseras av Åbo Akademi, Tammerfors universitet, Sitra, riksdagen och Stanford University.

– Riksdagen är glad över att vara med i det här projektet som lyfter fram den vanliga medborgarens röst i beslutsfattandet. Vi hoppas att så många som möjligt av de inbjudna anmäler sig som frivilliga, säger Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare.

Inbjudningar till Finlands första medborgarparlament har skickats ut den här veckan. De inbjudna har blivit slumpmässigt utvalda. Alla personer som är myndiga och i Finland bosatta har haft chansen att bli inbjudna.

– Totalt har 30 000 finländare fått inbjudan och av dem väljs 600 frivilliga personer ut för att delta. Målet är att samla ett så pass brett spektrum av åsikter och människor som möjligt från hela Finland. Medborgarparlamentet är som en nation i miniatyr, berättar Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

I medborgarparlamentet samlas en grupp vanliga medborgare under två dagar för att lyssna på experter och diskutera i små grupper. Diskussionerna kommer att följa principen för samtalsdemokrati och i diskussionerna utnyttjas metoden Deliberative Polling® som är utvecklad av James Fishkin, professor vid Stanford University.

– Deltagarna kommer att få bekanta sig med temana för medborgarinitiativen och diskutera dem med experter och i små grupper. Syftet med medborgarparlamentet är att skapa en konstruktiv diskussionsmiljö, där alla respekteras och får komma till tals, säger Kaisa Herne, professor i statskunskap vid Tammerfors Universitet.

I slutet av diskussionen kartläggs deltagarnas åsikter och resultaten överlämnas till de riksdagsutskott som behandlar medborgarinitiativen.

– Medborgarparlamentets resultat vidarebefordras till de utskott som behandlar medborgarinitiativen i fråga, vilket gör det möjligt för medborgarnas åsikter att bidra till utskottens arbete. Införandet av ett medborgarparlament i samarbete med riksdagen placerar Finland bland de länder som har experimenterat med att kombinera olika medborgarpaneler med parlamentariskt arbete på nationell nivå, fortsätter biträdande generalsekreterare Tuovinen.

Ytterligare information om projektet:

Riksdagens biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen, tel. 09 432 2012, timo.tuovinen@eduskunta.fi

Professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi, tel. 050 409 6409, kimmo.gronlund@abo.fi

Professor Kaisa Herne, Tammerfors universitet, tel. 050 318 69 67, kaisa.herne@tuni.fi