Skriv här det du söker efter!

Personalen vid statskunskap

Personalen vid statskunskap

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Carsten Anckar, ämnesansvarig professor

Kimmo Grönlund, professor

Henrik Serup Christensen, äldre universitetslektor

Peter Söderlund, äldre universitetslektor

Ann-Sofie Hermanson, universitetslektor

Andreas Fagerholm, projektforskare

Nanuli Silagadze, projektforskare

Albert Weckman, forskningsassistent, doktorand (Samforsk)

Rasmus Sirén, forskningsassistent, doktorand (Samforsk)

Ran Blumgrund, doktorand

Janette Huttunen, doktorand (Samforsk)

Uppdaterad 14.9.2022