Skriv här det du söker efter!

Personalen vid statskunskap

Personalen vid statskunskap

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Kimmo Grönlund, ämnesansvarig professor, ämnesklusteransvarig för klustret samhällsvetenskaper

Carsten Anckar, professor

Henrik Serup Christensen, äldre universitetslektor

Peter Söderlund, äldre universitetslektor

Ann-Sofie Hermanson, universitetslektor

Krister Lundell, äldre universitetslektor

Janette Huttunen, projektforskare (Samforsk)

Nanuli Silagadze, projektforskare (Samforsk)

Albert Weckman, forskningsassistent, doktorand (Samforsk)

 

Uppdaterad 22.2.2024