Skriv här det du söker efter!

Personalen vid statskunskap

Personalen vid statskunskap

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Professorer:

Carsten Anckar
Kimmo Grönlund

Akademilektorer:

Docent Guy-Erik Isaksson
Docent Krister Lundell

Universitetslärare:

PD Ann-Sofie Hermanson

Forskare:

Akademiforskare Henrik Serup Christensen
Projektforskare Savitri Jetoo
Akademiforskare Inga Saikkonen

Doktorander:

Richard Eveli
Janette Huttunen (Samforsk)
Fredrik Malmberg
Gustav Sundqvist
Marco Svensson La Rosa (Citizens and Democracy, Samforsk)
Nanuli Silagadze (Citizens and Democracy, Samforsk)

 

Personal vid Institutet för samhällsforskning

Personal vid statskunskap med masskommunikation (Vasa)

Uppdaterad 25.10.2018