Skriv här det du söker efter!

Personalen vid statskunskap

Personalen vid statskunskap

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

 

Carsten Anckar, ansvarig professor för ämnesklustret offentlig förvaltning, statskunskap och statskunskap med medier och kommunikation

Kimmo Grönlund, professor

Akademilektorer:

Henrik Serup Christensen (vikarierar docent Krister Lundell)
Peter Söderlund

Universitetslärare:

PD Ann-Sofie Hermanson

Forskare:

Akademiforskare Henrik Serup Christensen
Akademiforskare Inga Saikkonen

Doktorander:

Richard Eveli
Janette Huttunen (Samforsk)
Nanuli Silagadze (Citizens and Democracy, Samforsk)

Uppdaterad 31.8.2020