Skriv här det du söker efter!

Lärarutbildning inom språkbad

Lärarutbildning inom språkbad

Grundexamensutbildning

Inom Utbildningsprogrammet för klasslärare, språkbad är huvudämnet pedagogik med lärarinriktning och dessutom ingår ämnesdidaktiska studier och en omfattande studiehelhet i svenska för språkbadslärare. Pedagogie kandidat- och magisterexamen ger behörighet för klasslärartjänster inom grundläggande utbildning samt kan ge behörighet som svensklärare i finskspråkig grundläggande utbildning.

Inom Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik kan du välja inriktningen språkbad och fördjupa dina kunskaper om hur man kan stötta barns språkutveckling genom lek och lärande samt få färdigheter att arbeta med fokus på flerspråkighet. Pedagogie kandidatexamen ger behörighet för jobb som lärare inom småbarnspedagogik och förskollärare.

Fortbildning

Fortbildningarna ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande och andra aktörer, bland annat Svenska nu.

Fortbildningar inom språkbad läsåret 2023-2024:

  • Introduktion till språkbad

Under läsåret 2022-2023 arrangerades följande fortbildningar inom språkbad:

  • Språklyftet! Mot ökad språkligt medveten och språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad
  • Språkbadslärardagarna i Åbo 28-29.9.2022

Uppdaterad 24.1.2024