Skriv här det du söker efter!

Lärarutbildning inom språkbad

Lärarutbildning inom språkbad

Grundexamensutbildning

Inom Utbildningslinjen för klasslärare, språkbad är huvudämnet pedagogik med lärarinriktning och dessutom ingår ämnesdidaktiska studier och en omfattande studiehelhet i svenska för språkbadslärare. Utbildningen ger behörighet för klasslärartjänster inom grundläggande utbildning samt svensklärare i finskspråkig grundläggande utbildning.

Inom Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad ingår bland annat studier i småbarnspedagogik och psykologi, konst- och färdighetsämnen, samt språkbad, språk och kommunikation. Pedagogie kandidatexamen ger behörighet för jobb som lärare inom småbarnspedagogik och förskollärare.

Fortbildning

Fortbildning ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande och andra aktörer, bland annat Svenska nu. Aktuella fortbildningar hittar du längst ner på denna sida.

 

 

Uppdaterad 29.3.2021