Skriv här det du söker efter!

Lärarutbildning inom språkbad

Lärarutbildning inom språkbad

Grundexamensutbildning

Inom Utbildningsprogrammet för klasslärare, språkbad är huvudämnet pedagogik med lärarinriktning och dessutom ingår ämnesdidaktiska studier och en omfattande studiehelhet i svenska för språkbadslärare. Pedagogie kandidat- och magisterexamen ger behörighet för klasslärartjänster inom grundläggande utbildning samt kan ge behörighet som svensklärare i finskspråkig grundläggande utbildning.

Inom Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad ingår bland annat studier i småbarnspedagogik och psykologi, konst- och färdighetsämnen, samt språkbad, språk och kommunikation. Pedagogie kandidatexamen ger behörighet för jobb som lärare inom småbarnspedagogik och förskollärare.

Fortbildning

Fortbildningarna ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande och andra aktörer, bland annat Svenska nu.

År 2022 arrangerades följande fortbildningar inom språkbad:

  • Språklyftet! Mot ökad språkligt medveten och språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad
  • Språkbadslärardagarna i Åbo 28-29.9.2022

Fortbildningar inom språkbad år 2023

  • Inga kommande fortbildningar för tillfället.

Uppdaterad 1.2.2023