Kirjoita tähän hakemasi!

Kielikylvyn opettajakoulutus

Kielikylvyn opettajakoulutus

Perustutkintokoulutus

Kielikylvyn luokanopettajan koulutusohjelmassa pääaineena on opettajakoulutukseen suuntautunut kasvatustiede, jonka lisäksi opintoihin sisältyy koulussa opetettavien oppiaineiden laajat aineopinnot ja laaja kielikylpyopettajille suunnattu ruotsin kielen opintokokonaisuus. Koulutus antaa pätevyyden luokanopettajan toimeen perusopetuksessa sekä ruotsin kielen opettajan työhön suomenkielisessä perusopetuksessa.

Kielikylvyn varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmaan sisältyy muun muassa kasvatustieteiden ja psykologian opintoja, taito- ja taideaineita sekä kielikylpy-, kieli- ja viestintäopintoja. Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto antaa pätevyyden toimia opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä Elinikäisen oppimisen keskuksen ja muiden toimijoiden, mm. Svenska nu, kanssa.

Vuonna 2022 järjestetään seuraavat kielikylvyn täydennyskoulutukset:

 

Täydennyskoulutuskokonaisuus Språklyftet! Mot ökad språkligt medveten och språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad (syyslukukausi 2021–syyslukukausi 2022 (kolme lukukautta) aloitus lokakuussa 2021).

 

Kielikylpyopettajapäivät Turussa 28.-29.9.2022

Päivitetty 1.2.2022