Kirjoita tähän hakemasi!

Kielikylvyn opettajakoulutus

Kielikylvyn opettajakoulutus

Perustutkintokoulutus

Kielikylvyn luokanopettajan koulutusohjelmassa pääaineena on opettajakoulutukseen suuntautunut kasvatustiede, jonka lisäksi opintoihin sisältyy koulussa opetettavien oppiaineiden laajat aineopinnot ja laaja kielikylpyopettajille suunnattu ruotsin kielen opintokokonaisuus. Koulutus antaa pätevyyden luokanopettajan toimeen perusopetuksessa sekä ruotsin kielen opettajan työhön suomenkielisessä perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutusohjelmassa voit suuntautua kielikylpyyn ja syventää taitojasi lasten kielenkehityksen tukemisessa leikin ja oppimisen kautta sekä saada valmiuksia työskennellä monikielisessä ympäristössä. Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto antaa pätevyyden toimia opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä Elinikäisen oppimisen keskuksen ja muiden toimijoiden, mm. Svenska nu:n, kanssa.

Kielikylvyn täydennyskoulutukset lukuvuonna 2023-2024:

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettiin seuraavat kielikylvyn täydennyskoulutukset:

  • Språklyftet! Mot ökad språkligt medveten och språkintegrerad ämnesundervisning i språkbad
  • Kielikylpyopettajapäivät Turussa 28.-29.9.2022

Päivitetty 24.1.2024