Skriv här det du söker efter!

Forskning och publikationer inom språkbad

Forskning och publikationer inom språkbad

Via flikarna till höger finns aktuell forskning och publikationer med anknytning till språkbad. Forskning och lärarutbildning inom språkbad koncentrerades under en lång tid närmast till Centret för språkbad och flerspråkighet vid enheten för Nordiska språk vid Vasa universitet. Efter att all examensinriktad språkutbildning och forskning flyttades från Vasa universitet till Jyväskylä universitet hösten 2017 är språkbadets nya huvudsäte fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Därför är de vetenskapliga publikationerna på denna sida indelade i publikationer publicerade före år 2017 och från och med år 2017.

Uppdaterad 6.9.2022