Skriv här det du söker efter!

Svenska dagen vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Svenska dagen vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Haluatko pelastaa maailman? Och samma på svenska.

På Svenska dagen 6.11.2024 ordnar fakulteten för naturvetenskaper och teknik ett evenemang som riktar sig till finskspråkiga gymnasiestuderande med intresse för studier inom naturvetenskaper och teknik på svenska!

Under dagen bekantar du dig med studier vid fakulteten genom laborationer, presentationer och träffar med både studerande och personal som berättar varför studier på svenska lönar sig. Temat för dagen tangerar hur du som kunnig inom naturvetenskaper och teknik kan hitta lösningar till den globala uppvärmningen och miljöproblem.

Mer information om evenemanget kommer senare.

Evenemanget möjliggörs av Svenska kulturfondens strategiska program för levande flerspråkighet ”Hallå TVÅ: Språkmöten”.