Skriv här det du söker efter!

Studiebesökskalender

Studiebesökskalender

Studiebesökskalender till cell och molekylärbiovetenskaperna (CMB) i Biocity

På denna sida hittar du datumalternativ för studiebesök till cell och molekylärbiovetenskaperna läsåret 2023-2024.

Vi ber skolor att boka besök till CMB för hela läsåret senast 30.9. Kontakta smakprovFNT@abo.fi eller marknadsföringskoordinator bettina.rehnstrom@abo.fi för att göra en bokning.

Vi kan ta emot ett begränsat antal skolor.

Vi har skapat kalendersystemet eftersom vi jobbar med levande organismer och på grund av att våra laboratorier är bokade långt fram i tiden. Genom att slå fast studiebesök i god tid kan vi erbjuda ett så omfattande och intressant program som möjligt.

Cell och molekylär biovetenskaperna erbjuder även presentationer om ämnet som kan inkluderas i besök till andra ämnen vid fakulteten. Presentationerna tar ca. 30 min och är inte beroende av kalendern.

Kalendern uppdateras kontinuerligt på basis av inkomna bokningar.

23.10

Tyvärr kan vi inte ta emot besök i november p.g.a. utrymmesbrist

Tyvärr kan vi inte ta emot besök i december p.g.a. utrymmesbrist

11.1 (preliminärt bokat)

17.1 (preliminärt bokat)

21.2

28.2

14.3

22.3

29.3

1.4

12.4

16.4

29.4

3.5

6.5

10.5

13.5 (Preliminärt bokat)

Uppdaterad 22.9.2023