Skriv här det du söker efter!

Frank Pettersson

Frank Pettersson

Frank Pettersson

Akademilektor 

värmeteknik

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

frank.pettersson@abo.fi

Tfn +358 469200506

Forskningsprofil