Kirjoita tähän hakemasi!

Teologia

Teologia

Uskonto vaikuttaa elämänvalintoihimme, arvoihimme, näkemyksiimme, toimintaamme ja asenteisiimme. Teologia tarkastelee uskonnollisia ilmiöitä ja niiden eri muotoja lähtökohtana kristinusko. Teologian opiskelu antaa sinulle kokonaiskuvan teologiasta samalla, kun opit analysoimaan uskonnollisia tekstejä ja ilmiöitä, perehdyt nykyisten ja menneiden ilmiöiden taustalla vaikuttavaan historiaan sekä pohdit eettisiä kysymyksiä. Saat vahvan tieteellisen pohjan ja hyvät valmiudet toimia tulevissa työtehtävissäsi. Opit tunnistamaan teologisia kysymyksiä ja ongelmia sekä käsittelemään niitä kriittisesti teologian eri osa-alueiden menetelmiä käyttäen. Opintoihin sisältyviä aiheita ovat Raamattu historian kuluessa ja nykyaikana, kristinuskon historia, kristinuskon ajatusmaailma ja käytännöt sekä muut uskonnot ja elämänkatsomukset.

Teologian perusopinnot (30 sp) suoritetaan valitsemalla kaksi alla mainituista kursseista. Loput kaksi kurssia muodostavat aineopinnot.

 • Bibeln i historia och nutid 15 sp
 • Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp
 • Kristendomens historia 15 sp
 • Religioner och livssyner 15 sp

Voit hakea opiskelemaan teologiaa uudistetun avoimen väylän kautta!

Hakumahdollisuudet teologiasta kiinnostuneille kohenivat syksystä 2019 alkaen. Uudistuneen avoimen väylän kautta voit jo vuoden 2020 keväällä hakea opiskelemaan teologiaa Åbo Akademiin. Avoimen väylän kautta hakeville on oma kiintiö (4 opiskelijaa vuodessa). Hakeaksesi sinun tulee suorittaa 30 op teologian opintoja avoimessa yliopistossa.

Jotta sinut voidaan valita opiskelemaan teologiaa avoimen väylän kautta, sinun tulisi myös täyttää Åbo Akademin kielivaatimukset. Åbo Akademi on ruotsinkielinen yliopisto ja siksi on tärkeää, että kaikki jotka aloittavat opintonsa ruotsinkielisissä tutkinto-ohjelmissamme osaavat ruotsia tarpeeksi hyvin ennen opintojen aloittamista. Tämän vuoksi kaikilta hakijoiltamme kysytään jo hakuvaiheessa kielikelpoisuudesta. Kielikelpoisuuden voi todistaa viidellä eri tavalla:

 • Ylioppilastutkinto, jossa ruotsin kielen kokeesta on saatu riittävän hyvä arvosana
 • Koulusivistyskieli
 • Åbo Akademin ja Hankenin yhteinen ruotsin kielen kielikoe suoritettu
 • Korkeakouluopinnot
 • Kielikoe tai todistus

Lue lisää kielivaatimuksista (ruotsiksi).

Sinut voidaan valita avoimen väylän kautta jos:

 • Olet suorittanut vähintään 30 op teologian opintoja ja saanut loppuarvioinnista 3/5 tai vastaavat opinnot
 • Täytät Åbo Akademin kielivaatimukset

Pääsykoetta ei tarvita.

Aloituspaikkojen määrä avoimen väylän kautta on 4. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen suoritettujen opintopisteiden määrän perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita vielä tarvitsee karsia, valinnat tehdään suoritettujen opintojen arvosanojen perusteella. Haastatteluja voidaan järjestää tarvittaessa osana valintaprosessia.


Humina, Katarina

Suunnittelija

Tehtaankatu 2, 20500 TURKU
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Lue lisää Åbo Akademin teologian tutkinto-ohjelmasta