Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Äldre frågelistor

Hemsmidd nyckel.

Äldre frågelistor

Förteckning över frågelista 1 –>

 

Nr Årtal Namn
1 1952 Om dödandet av hästar, hundar och katter (108 svar) PDF
2 1953 Fårskötseln (184 svar) PDF
3 1953 Fårskötseln komplettering (—) PDF
4 1954 Butikshandeln på landsbygden (216 svar) PDF
5 1954 Insamling av löv, lavar och mossor m.m. för utfodring av tamdjuren (75 svar) PDF
6 1956 Dansplatser (98 svar) PDF
7 1957 Munknamn (126 svar) PDF
8 1957 Munkki (625 svar) se nr 7
9a 1958 Kringvandrande ryska handelsmän PDF
9b 1968 Kringvandrande ryska (karelska) handelsmän PDF
10 1960 Fästingen (105 svar) PDF
11 1960 Nyckelpigan (105 svar) PDF
12 1961 A: Forna dagars kosthåll, B: Insamling av vildfågelägg, C: Tegelbränning,
D: Folkmedicin, E: Garvning i hemmet, F: Skrinnande som ett sätt att färdas
PDF
13a 1962 Skrinnande och skridskor, sparkkälken PDF
13b 1962 Vintergravar, barnets ”dihorn”, kyrkstugor, -stallar och -bodar PDF
13bb 1962 Dihorn och dihornshållare PDF
14 1964 Kyrkfärderna och livet på kyrkbacken PDF
15 1964 Tillverkning av fiskeredskap PDF
15a 1969 Allmogeseglation på Estland PDF
16 1965 Fågelfångst med nät, ryssja eller annat fiskeredskap PDF
16b 1967 Förekomsten av alfåglar, ortnamn på Fågel-, Vind- och Stång- PDF
17 1965 Skiftesverk PDF
18 1966 Osten i allmogehushållningen PDF
18b 1966 Brödosten PDF
19 1966 Uttorkning av träskängar PDF
20 1967 A: Insamling av fågeldun (och fjädrar), B: Insamling av vass PDF
21 1967 Den åländska storstugans inredning PDF
22 1967 Ortnamn på -kors, brunnsstolpar i form av manshuvud PDF
23 1968 Vaggor, skodon, moss-skidor, vattenkälkar, spisar m.m. PDF
23b 1969 Ryor, juldekorationer, linberedning PDF
24 1968 Tillverkningen och användningen av klädesplagg av skinn PDF
25 1970 A: Liarna och de första slåttermaskinerna, B: Slagorna och de första tröskverken, C: De första båtmotorerna, D: Användningen av gamla båtar som skjul, E: Nejonögsfiske, F: Pärlfiske PDF
26 1970 Högtidskonfekt PDF
27 1970 Bröllopsdekorationer PDF
28 1970 Inventering av fiskelägen och fiskehamnar PDF
29 1971 A: Smörframställning och smörhandel, B: Odling av mink (och räv) PDF
30 1972 A: Fiske med drivgarn (skötar eller nät), B: Fiske med storryssjor PDF
31 1972 A: Ruokatalous ennen ja nyt, B: Huoneiden sisustusta PDF
32 1973 Benämningar på jordbruksredskap och jordbruksmetoder PDF
32b 1973 Benämningar på jordbruksredskap och jordbruksmetoder komplettering PDF
32c 1975 Uppföljning av Benämningar på jordbruksredskap och jordbruksmetoder PDF
33 1973 Snoddgaffeln (”slingtjugan”) PDF
34 1973 Barn och familj PDF
35 1974 Inventering av hembygsmuseer PDF
36 1974 Matvanor i äldre tid PDF
37 1975 Firandet av veneziansk afton (”villaavslutning”) i Jakobstadsnejden PDF
38 1976 A: Klockringningsseder, B: Insjö- och träskfiske PDF
39 1975 Trålfiske PDF
40 1977 Persontrafiken Borgå–Kervo PDF
41 1977 Isvägar och isfiske PDF
42 1978 Turun kauppahalli PDF
43 1980 Barnuppfostran förr och nu PDF
44 1981 Skärgårdskvinnors kontakter och arbete PDF
45 1983 Sängar, sovplatser och sovvanor PDF
46 1984 Boningshus med två våningar respektive en och en halv våning PDF
47 1984 Skärgårdsångarna och de tidigare sommarvillorna PDF 1
PDF 2
PDF 3
48 1985 Ransoneringstiden omkring 1939–1950 PDF
49 1987 Krukväxter i hemmet förr och nu PDF
50 1988 Fiske med vinternot PDF
51 1988 Arbete och livsvillkor på landsbygden och i tätorter PDF
52 1988 Kulturmöte PDF
53 1988 Etnisyys ja identiteetti PDF
54 1988 Om iskunskap PDF
55 1988 Livet vid älven förr och nu PDF
56 1991 Älgjakt PDF
57 1992 Skärgårdsliv PDF 1
PDF 2
58 1995 Julgranen PDF
59 1997 Skogen PDF
60 1997 Bilen PDF
61 1998 Minnesvärda måltider PDF
62 1999 Mobiltelefonen PDF
63 2000 Berätta om ditt 1950-tal PDF
64 2001 Naturen – min miljö PDF
65 2002 Livet vid bruket PDF
66 2003 Sverigeresan – min första resa till Sverige med passagerarbåt eller bilfärja PDF
67 2003 Min bokhylla PDF
68 2004 Mode musik, ting och teknik – berätta om 1960-talet PDF
69a 2005 Jordbruket i nutiden PDF
69b 2005 Dans och musik på landsbygden se nr 69a
70 2006 När freden kom PDF
71 2007 Marknader och musikanter – traditioner och moderna fenomen PDF
72 2009 Det var livet på 1970- och 1980-talen PDF
73 2010 1990-talet PDF
74 2011 Upplevelser av kriser och katastrofer i Finland PNG
75 2016 Cykling PDF
76 2018 Sömn och dröm PDF
77 2019 Shopping PDF
78 2020 Smarttelefonen PDF
79 2021 Sommarstugeliv – användning, samägande, arv PDF
80 2022 Kontanter och elektroniska pengar – nya förhållningssätt till pengar i vardagen (54 svar) PDF
81 2023 Kortlekar och kortspel PDF

 

 

Onumrerade frågelistor

År Namn
1971 Livet ombord
1971 Inventering av kulturmiljöer
1975 Trålfiskets historia
1975 Vitsar bland skolbarn
1978 Lillajulsfirande vid Åbo Akademi
1978 Traditioner kring riagubben
1979 Penkkisfirande i Svenskfinland (sista skoldagen)
1981 Ålandsgården
1981 100 Ålänningar berättar
1982 Ålands folkkultur
1982 Sjöfågelskytte
1982 Moderna festseder
1982 Vardagsskrock
1983 Vår- och sommarseder i Åboland
1983 Ginseng-roten
1983 Minnesböcker
1984 Storhushåll och storfamiljer
1984 Jungfrudanser
1984 Lyftstenar
1984 Traditioner kring Målar-Gabriel
1984 Svenska dagen och Runebergsdagen PDF
1985 Åboländska festseder / Årsfester i Åboland 1900–1985
1985 Veckotidningshoroskop
1986 Akademi- och studenttraditioner
1986 Människan i föreningslivet
1986 Jeans
1986 Folkdansuppvisningar
1986 Barnens tro på julbocken
1986 Klädvanor som kulturell kommunikation
1987 Folklore i skolan
1988 Frågelista om teater
1988 Kulturminnen och sevärdheter i Åboland
1988 100 Åbolänningar berättar
1988 Folkdansverksamheten i Svenskfinland
1988 Modern folktro vid vigslar
1988 Graffiti och klottervanor
1989 TV-tittande
1989 Sjömansminnen från segelfartygstiden
1990 Folkmedicin idag – huskurer
1990 Veneziansk afton
1990 Teater och skådespelare
1991 Huskurer mot förkylning
1992 Synen på forskare och forskning
1993 Meeting people from other countries and cultures
1993 Bastun i finlandssvensk tradition
1993 Att vara tvilling
1993 Högvalla-minnen
1994 Huskurer – igår och idag
1994 Enkät om språkanvändningen i Lielax skola
1994 Kysely kielenkäytösta Nilsbyn koulun oppilaille
1995 Den österbottniska ladan
1996 Frågelista om Knallis
1997 Livet på Kårkulla
1998 Vildmarksliv
1998 Om släktforskning
1998 Besöksenkät för Wäinö Aaltonens museum
1999 Seglaren
2000 Lovisa Stads Goda Innewånare
2000 Frieri
2000 Hantverk
2001 Riddarklubben vid Åbo Slott
2001 Frågeformulär för Dragon Rouge medlemmar
2001 Julen. En nostalgisk eller kravfylld tradition?
2002 Frågelista om vänskap
2003 Aspegrens trädgård
2003 Framtidsdrömmar
2004 Familjen och jag – familjen i förändring
2013 Dansen och jag
2014 Berättande om politik
2015 Muminmuggen
2015 Kaffepauser
2016 Brädspel
2017 E-sport-åskådaren
2017 Händelserna i Åbo 18.8.2017
2018 Katter på nätet
2019 Ämbar
2019 Finlands Röda Kors, Åbo svenska avdelning 70 år
2020 Coronaviruset i vardagen
2021 Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser
2021 Inflyttningspresenter (50 svar)
2022 Att sola, att vara brun, att vara bränd och tankar kring det (119 svar)
2023 Om rökning
odaterad Hembygdskänsla och historieintresse
odaterad Beckholmen

Uppdaterad 27.3.2024