Skriv här det du söker efter!

Äldre frågelistor

Äldre frågelistor

Förteckning över frågelista 1–79

Nr Årtal Namn
1 1952 Om dödandet av hästar, hundar och katter
2 1953 Fårskötseln
3 1953 Fårskötseln komplettering
4 1954 Butikshandeln på landsbygden
5 1954 Insamling av löv, lavar och mossor m.m. för utfodring av tamdjuren
6 1956 Dansplatser
7 1957 Munknamn
8 1957 Munkki
9a 1958 Kringvandrande ryska handelsmän
9b 1968 Kringvandrande ryska (karelska) handelsmän
10 1960 Fästingen
11 1960 Nyckelpigan
12 1961 A: Forna dagars kosthåll, B: Insamling av vildfågelägg, C: Tegelbränning, D: Folkmedicin, E: Garvning i hemmet, F: Skrinnande som ett sätt att färdas
13a 1962 Skrinnande och skridskor, sparkkälken
13b 1962 Vintergravar, barnets ”dihorn”, kyrkstugor, -stallar och -bodar
13bb 1962 Dihorn och dihornshållare
14 1964 Kyrkfärderna och livet på kyrkbacken
15 1964 Tillverkning av fiskeredskap
15a 1969 Allmogeseglation på Estland
16 1965 Fågelfångst med nät, ryssja eller annat fiskeredskap
16a 1967 Förekomsten av alfåglar, ortnamn på Fågel-, Vind- och Stång-
17 1965 Skiftesverk
18 1966 Osten i allmogehushållningen
18b 1966 Brödosten
19 1966 Uttorkning av träskängar
20 1967 A: Insamling av fågeldun (och fjädrar), B: Insamling av vass
21 1967 Den åländska storstugans inredning
22 1967 Ortnamn på -kors, brunnsstolpar i form av manshuvud
23 1968 Vaggor, skodon, moss-skidor, vattenkälkar, spisar m.m.
23b 1969 Ryor, juldekorationer, linberedning
24 1968 Tillverkningen och användningen av klädesplagg av skinn
25 1970 A: Liarna och de första slåttermaskinerna, B: Slagorna och de första tröskverken, C: De första båtmotorerna, D: Användningen av gamla båtar som skjul, E: Nejonögsfiske, F: Pärlfiske
26 1970 Högtidskonfekt
27 1970 Bröllopsdekorationer
28 1970 Inventering av fiskelägen och fiskehamnar
29 1971 A: Smörframställning och smörhandel, B: Odling av mink (och räv)
30 1972 A: Fiske med drivgarn (skötar eller nät), B: Fiske med storryssjor
31 1972 A: Ruokatalous ennen ja nyt, B: Huoneiden sisustusta
32 1973 Benämningar på jordbruksredskap och jordbruksmetoder
32b 1973 Benämningar på jordbruksredskap och jordbruksmetoder komplettering
32c 1975 Uppföljning av Benämningar på jordbruksredskap och jordbruksmetoder
33 1973 Snoddgaffeln (”slingtjugan”)
34 1973 Barn och familj
35 1974 Inventering av hembygsmuseer
36 1974 Matvanor i äldre tid
37 1975 Firandet av veneziansk afton (”villaavslutning”) i Jakobstadsnejden
38 1976 A: Klockringningsseder, B: Insjö- och träskfiske
39 1975 Trålfiske
40 1977 Persontrafiken Borgå–Kervo
41 1977 Isvägar och isfiske
42 1978 Turun kauppahalli
43 1980 Barnuppfostran förr och nu
44 1981 Skärgårdskvinnors kontakter och arbete
45 1983 Sängar, sovplatser och sovvanor
46 1984 Boningshus med två våningar respektive en och en halv våning
47 1984 Skärgårdsångarna och de tidigare sommarvillorna
48 1985 Ransoneringstiden omkring 1939–1950
49 1987 Krukväxter i hemmet förr och nu
50 1988 Fiske med vinternot
51 1988 Arbete och livsvillkor på landsbygden och i tätorter
52 1988 Kulturmöte
53 1988 Etnisyys ja identiteetti
54 1988 Om iskunskap
55 1988 Livet vid älven förr och nu
56 1991 Älgjakt
57 1992 Skärgårdsliv
58 1995 Julgranen
59 1997 Skogen
60 1997 Bilen
61 1998 Minnesvärda måltider
62 1999 Mobiltelefonen
63 2000 Berätta om ditt 1950-tal
64 2001 Naturen – min miljö
65 2002 Livet vid bruket
66 2003 Sverigeresan – min första resa till Sverige med passagerarbåt eller bilfärja
67 2003 Min bokhylla
68 2004 Mode musik, ting och teknik – berätta om 1960-talet
69a 2005 Jordbruket i nutiden
69b 2005 Dans och musik på landsbygden
70 2006 När freden kom
71 2007 Marknader och musikanter – traditioner och moderna fenomen
72 2009 Det var livet på 1970- och 1980-talen
73 2010 1990-talet
74 2011 Upplevelser av kriser och katastrofer i Finland
75 2016 Cykling
76 2018 Sömn och dröm
77 2019 Shopping
78 2020 Smarttelefonen
79 2021 Sommarstugeliv – användning, samägande, arv

 

Onumrerade frågelistor

År Namn
1971 Livet ombord
1971 Inventering av kulturmiljöer
1975 Trålfiskets historia
1975 Vitsar bland skolbarn
1978 Lillajulsfirande vid Åbo Akademi
1978 Traditioner kring riagubben
1979 Penkkisfirande i Svenskfinland (sista skoldagen)
1981 Ålandsgården
1981 100 Ålänningar berättar
1982 Ålands folkkultur
1982 Sjöfågelskytte
1982 Moderna festseder
1982 Vardagsskrock
1983 Vår- och sommarseder i Åboland
1983 Ginseng-roten
1983 Minnesböcker
1984 Storhushåll och storfamiljer
1984 Jungfrudanser
1984 Lyftstenar
1984 Traditioner kring Målar-Gabriel
1984 Svenska dagen och Runebergsdagen
1985 Åboländska festseder / Årsfester i Åboland 1900–1985
1985 Veckotidningshoroskop
1986 Akademi- och studenttraditioner
1986 Människan i föreningslivet
1986 Jeans
1986 Folkdansuppvisningar
1986 Barnens tro på julbocken
1986 Klädvanor som kulturell kommunikation
1987 Folklore i skolan
1988 Frågelista om teater
1988 Kulturminnen och sevärdheter i Åboland
1988 100 Åbolänningar berättar
1988 Folkdansverksamheten i Svenskfinland
1988 Modern folktro vid vigslar
1988 Graffiti och klottervanor
1989 TV-tittande
1989 Sjömansminnen från segelfartygstiden
1990 Folkmedicin idag – huskurer
1990 Veneziansk afton
1990 Teater och skådespelare
1991 Huskurer mot förkylning
1992 Synen på forskare och forskning
1993 Meeting people from other countries and cultures
1993 Bastun i finlandssvensk tradition
1993 Att vara tvilling
1993 Högvalla-minnen
1994 Huskurer – igår och idag
1994 Enkät om språkanvändningen i Lielax skola
1994 Kysely kielenkäytösta Nilsbyn koulun oppilaille
1995 Den österbottniska ladan
1996 Frågelista om Knallis
1997 Livet på Kårkulla
1998 Vildmarksliv
1998 Om släktforskning
1998 Besöksenkät för Wäinö Aaltonens museum
1999 Seglaren
2000 Lovisa Stads Goda Innewånare
2000 Frieri
2000 Hantverk
2001 Riddarklubben vid Åbo Slott
2001 Frågeformulär för Dragon Rouge medlemmar
2001 Julen. En nostalgisk eller kravfylld tradition?
2002 Frågelista om vänskap
2003 Aspegrens trädgård
2003 Framtidsdrömmar
2004 Familjen och jag – familjen i förändring
2013 Dansen och jag
2014 Berättande om politik
2015 Muminmuggen
2015 Kaffepauser
2016 Brädspel
2017 E-sport-åskådaren
2017 Händelserna i Åbo 18.8.2017
2018 Katter på nätet
2019 Ämbar
2019 Finlands Röda Kors, Åbo svenska avdelning 70 år
2020 Coronaviruset i vardagen
2021 Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser
odaterad Hembygdskänsla och historieintresse
odaterad Beckholmen

Uppdaterad 8.6.2021