Skriv här det du söker efter!

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura

Det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi bildades 1.1.2011 då de tidigare etnologiska och folkloristiska arkiven gick samman. Till arkivet hör också Svensk-Finlands textilarkiv med egna samlingar och utställningar. Arkivet fungerar som undervisningsarkiv för samtliga ämnen i Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Bland annat har arkivet en aktiv frågelistverksamhet och bistår också studenter med att göra upp frågelistor för att skaffa in forskningsmaterial.

Adress & kontaktuppgifter
Åbo Akademi, Arken Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
e-post: cultura@abo.fi

Uppdaterad 6.5.2021