Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Cultura

Hemsmidd nyckel.

Cultura

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura är ett forskningsarkiv för studenter, forskare, personal och allmänhet. Arkivet är integrerat i undervisningen i flera ämnen vid Åbo Akademi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Etnologiska samlingarna innehåller rikligt med material om allt från traditionell folkkultur till undersökningar om miljön och vårt vardagsliv i nutid. Vill du veta mer om folksagor, folkvisor, minnesböcker, levnadsberättelser eller populärkultur? Allt det och mycket mer finns att hitta i folkloristiska samlingarna. Därtill innefattar arkivets samlingar Svensk-Finlands textilarkiv med Marthas hemslöjdssamling som en deposition.

Bland annat har arkivet en aktiv frågelistverksamhet och bistår också studenter med att göra upp frågelistor för att skaffa in forskningsmaterial.

Adress & kontaktuppgifter
Åbo Akademi, Arken Fabriksgatan 2, rum D105, 20500 Åbo
e-post: cultura@abo.fi

Uppdaterad 5.4.2024