Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Interreg Central Baltic logo

Ett smidigt trafikflöde på Östersjön utvecklas

Långa transportsträckor och en växande ekonomi ställer ökade krav på trafikplanering och gröna transportlösningar i Östersjöregionen. Inom forskningsprojektet Baltic Loop kommer man att utveckla lösningar som förbättrar transportflödena för både människor och varor.

Inom projektet kommer forskarna att fokusera på tre korridorer mellan Örebro, Sverige, och S:t Petersburg, Ryssland, i den mellersta Östersjöregionen: en nordlig rutt via Åbo, Finland, en central rutt via Tallinn, Estland, och en sydlig rutt via Riga, Lettland. 

Enligt Irina Wahlström, projektchef vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi, är strävan att minimera inverkan av och/eller antalet trafikstopp och flaskhalsar i dessa korridorer.

– Målsättningen är att minimera tiden för resor och frakt i korridorerna, för att på så sätt minska på utsläpp av växthusgaser. En utveckling av trafikkorridorer med minskad res- och transporttid gör också området mera attraktivt för nya företag och innovationer, säger Wahlström.

Havsfrakten är till sitt väsen internationell och förenande, men den brister i effektivitet. Bland annat gör ett inrotat tankesätt och en bristande kommunikation att kapaciteten utnyttjas dåligt och att en koordination av frakterna saknas. 

Enligt Magnus Hellström, biträdande professor vid forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi, kommer man vid ÅA:s laboratorium för industriell ekonomi att fokusera på alternativa lösningar och affärsmodeller för smartare och hållbarare havslogistik samt förfaringssätt vid hamnar. 

– Vi kommer specifikt att se på åtgärder som radikalt minskar mängden utsläpp per tonkilometer, ersätter vägtransport med närsjöfart, stimulerar företagsverksamhet, nationell och regional konkurrenskraft och gör Östersjöregionen mera sammankopplad genom att öka flexibiliteten i närsjöfarten, säger Hellström.

Att utveckla effektiviteten i transportnätverken i Östersjöregionen kräver en god förståelse av det nuvarande läget både lokalt och i andra delar av nätverket. En holistisk utvärdering och ett framgångsrikt förverkligande av såväl mått som metoder för förbättring kräver samarbete, expertis och informationsutbyte över nationsgränserna.

Deltagare i projektet: Åbo yrkeshögskola, Finland | Region Örebro län, Sverige | Vidzeme planeringsregion, Lettland | Åbo Akademi, Finland | Riga planeringsregion, Lettland | Stiftelsen för Ventspils High Technology Park, Lettland | Förbundet för landskapet Harjumaas kommuner, Estland.

Baltic Loop har en budget på 1,98 miljoner euro och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår mellan den 1 april 2019 och den 30 juni 2021.

 

Mera information

Magnus Hellström
Biträdande professor i industriell ekonomi och forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi
E-post: magnus.hellstrom@abo.fi
Tfn +358 40 737 9980

Irina Wahlström
Projektchef i industriell ekonomi vid Åbo Akademi
E-post: irina.wahlstrom@abo.fi
Tfn: +358 50 394 6961