Skriv här det du söker efter!

Finlandssvenska Forskarskolan

Finlandssvenska Forskarskolan

Som student har man möjlighet att presentera olika typer av papers vid forskarskolans seminarier. Allt från forskningsplaner till artikelmanus och avhandlingskapitel accepteras. Det främsta syftet med verksamheten är att ge doktorander hjälp på vägen med avhandlingar och de vanligaste och mest givande kommentarerna brukar komma på design och metodsidan.

Postgraduala examina

Postgraduala examina inom ramen för Finlandssvenska forskarskolans verksamhet (sedan 1997)

DOKTORSEXAMINA

Carsten Anckar – Storlek och partisystem: en studie av 77 stater (1998)
Ralf Lillbacka – The Legitimacy of the Political System: The Case of Finland (1999)
Kimmo Grönlund – Kontext, valsystem och aktivitet: den politiska omgivningens betydelse för valdeltagandet i Storbritannien och Finland 1918-1999 (1999)
Tom Carlson – Partier och kandidater på väljarmarknaden: studier i finländsk politisk reklam (2000)
Marko Joas – Reflexive modernisation of the environmental administration in Finland: Essays of Institutional and Policy Change Within the Finnish National and Local Environmental Administration  (2001)
Åsa Bengtsson – Ekonomisk röstning och politisk kontext: en studie av 266 val i parlamentariska demokratier 1950-1997 (2002)
Hans Johansson – Beslutsfattande i offentlig förvaltning:  högre utbildning och forskning i Sverige ur en policynätverksansats (2002)
Mikael Nygård – Välfärdsstaten, partierna och marknaden: den välfärdsideologiska förändringen inom fyra finländska partier under 1990-talet (2003)
Susanne Jungerstam-Mulders – Uneven Odds: The Electoral Success of the Freiheitliche Partei Österreichs, The Vlaams Blok, The Republikaner and the Centrumdemocraten on the Premises of the Political System (2003)
Susanne Lundåsen – En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet (2004)
Axel Rappe – Valbevakning i förändring: 1990-talets riksdagsval i finsk television  (2004)
Håkan Gadd – Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet (2005)
Krister Lundell – Contextual Determinants of Electoral System Choice: A Macro-Comparative Study 1945-2003 (2006)
Peter Söderlund -The Dynamics of Federalism in Russia. A Study of Formal and Informal Power Resources of the Regional Chief Executives in Russian Centre-Region Relations (2006)
Kim Strandberg – Parties, Candidates and Citizens On-Line Studies of Politics on the Internet (2006)
Ann-Sofie Hermanson – Miljövårdens institutionalisering i Finland: idé, rörelse, administration (2007)
Pär M. Olausson – Autonomy and Islands: A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy (2008)
Elisabeth Ljungberg – Ungdomar, utveckling och utmaning: studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik (2009)
Tua Nummelin – Större frihet – bättre lokalt anpassad service? Förvaltningsreformer och kommunernas service för utvecklingsstörda 1994–2000 (2009)
Sari Pikkala – Avhoppare och utslagna: personomsättning i finländska kommunfullmäktige (2009)
Maria Ackrén – Conditions for Different Autonomy Regimes in the World: A Fuzzy-Set Application (2009)
Ari Nykvist – Formaterade nyheter: studier i hur tv-nyheter formatmässigt editeras, gestaltas, och tas emot (2011)
Jon Nyhlén – Styrideal och konflikt: om friskoleetablering i tre norrländska kommuner (2011)
Gustav Lidén – Från demokrati till e-demokrati: en jämförande studie av demokratiutveckling i det moderna samhället (2011)
Henrik Serup Christensen – Political Participation Beyond the Vote: How the Institutional Context Shapes Patterns of Political Participation in 18 Western European Democracies (2011)
Maria Bäck – Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa (2011)
Anders Larsson – Att vara – tillsammans: människosyn och medborgarskapsideal i den politiska idéhistorien (2011)
Staffan Himmelroos – Det demokratiska samtalet: en studie av deliberativ demokrati i ett medborgarforum (2012)
Catarina Groop – Accountability and Corruption: A Study Into Political Institutions as Referees Between Principals and Agents (2013)
Andreas Fagerholm – Socialdemokrati, nyliberalism och grön politik: en komparativ studie av den västeuropeiska socialdemokratins ideologiska vägval 1970-1999 (2013)
John Högström – Quality of Democracy Around the Globe: A Comparative Study (2013)
Sara Nyhlén – Regionalpolitik i förändring: en fallstudie av regionalpolitikens aktörer och former i Åre kommun (2013)
Anna Parkhouse – Does Speed Matter? The Impact of the EU Membership Incentive on Rule Adoption in Minority Language Rights Protection (2013)
Sarah Lehtinen – Demokratins förutsättningar vid staters självständighet: en studie om politiska regimer i nybildade stater (2014)
Kenneth Nordberg – Reinventing the Third Way. Towards New Forms of Economic and Democratic Conduct (2015)
Marina Lindell – Deliberation och åsiktsförändring: en studie av individegenskaper och gruppkontext (2015)
Lars Nicander –  New Threats – Old Routines: Bureaucratic Adaptability in the Security Policy Environment (2015)
Jussi Westinen –  Cleavages in Contemporary Finland: A Study of Party-Voter Ties (2015)
Jenny Lindholm – The Tree We Heard Fall: Analyzing the Societal Processes Following Focusing Events (2016)
Sebastian Godenhjelm – Project Organisations and Governance: Processes, Actors, Actions, and Participatory Procedures (2016)
Nanuli Silagadze – Direct democracy and policies: mapping out practices and and success factors (2021)
Janette Huttunen – Young people, democracy and political participation: four perspectives on younger citizens’ democratic engagement in Finland (2022)

LICENTIATAVHANDLINGAR

Åsa Bengtsson – Valresultat och ekonomisk förändring (1999)
Ann-Sofie Hermanson – Miljöideologier och deras bärare (1999)
Elisabeth Kronqvist – Institutionalisering i nordiska partier (1999)
Hans Johansson – Policynätverk och den högre utbildningen (1999)
Elisabet Ljungberg – Förekomsten av ungdomsråd i svenska kommuner (2000)
Susanne Jungerstam-Mulders – Uneven Odds (2000)
Krister Lundell – Religion och demokrati (2000)
Jean-Marie Skoglund – Svensk luftfartspolitik (2001)
Jim Eriksson – Aktörsbehandling i pressen (2002)
Peder Björk – Sector spanning local services (2002)
Peter Söderlund – Determinants of centre-region political relations in the Russian Federation (2002)
Kim Strandberg – Politiska medborgardiskussioner på Internet (2003)
Håkan Gadd – Autonomi och effektivitet i högskolan (2003)
Maria Ackrén – Territoriella autonomier i världen (2004)
Pär Olausson – Islands and Autonomy (2004)
Ari Nykvist – Formaterade nyheter (2004)
Kati Anderson – Primordialism, instrumentalism eller konstruktivism? (2005)
Anna Sundback – Politisk fostran i skolan (2006)
Maria Lunabba – Socialt förtroende och politisk orienteering (2006)
Mia Berg – Muslimsk folk islamisk stat? (2006)
Henrik Serup Christensen – Who Governs Under Co-Decision? (2006)
Niklas Wilhelmsson – Socialt kapital och politiskt deltagande (2007)
Gustav Lidén – Variationer i demokrati (2008)
Catharina Groop – Carrots and sticks: political institutions as incentive structures in a corrupt world (2008)
Andreas Fagerholm – Yttervänstern, socialismen och den nya politiken (2009)
Staffan Himmelroos – Medborgare i demokratiska samtal (2010)
Marina Lindell – Från deliberativa ideal till demokratisk verklighet (2012)
Cecil Lindholm – Den revolutionära processen (2012)

Uppdaterad 15.11.2022