Skriv här det du söker efter!

Personalen vid Samforsk

Personalen vid Samforsk

Personalen vid Samforsk

Klicka på namnet för närmare kontaktuppgifter

Kimmo Grönlund
Kimmo Grönlund

Professor, Föreståndare

Forskningsområden
Politiskt beteende, demokrati, experiment i samtalsdemokrati, deliberativ demokrati, val och väljarbeteende, opinionsforskning
@KimGron

FutuDem, FIRIPO

Lauri Rapeli
Lauri Rapeli

Docent, Forskningschef

Forskningsområden
Val- och väljarbeteende, politiskt deltagande

PALO Project, FutuDem, FIRIPO

Marina Lindell
Marina Lindell

PD, Forskare

Forskningsområden
Medborgar­­de­liberation, demokratiforskning, demokratiska innovationer, demokratiska samtal, åsiktsförändring, politiskt beteende

Barometern

Inga Saikkonen
Inga Saikkonen

Docent, Akademiforskare

Forskningsområden
Demokratisering i ett jämförande perspektiv, auktoritära regimer, val, subnationell politik

Maija Jäske

PD, forskare

Forskningsområden
Demokratiska innovationer, Opinionsforskning

FutuDem

Nanuli Silagadze
Nanuli Silagadze

PD, Forskare

Forskningsområden
Politiskt beteende, direkt demokrati, demokratiska innovationer

Janette Huttunen
Janette Huttunen

PD, Forskare

Forskningsområden
Politiskt deltagande, demokratiska innovationer, ungas politiska deltagande

Albert Weckman

Doktorand, Projektkoordinator
FutuDem

Forskningsområden
Opinionsforskning & säkerhetspolitik

Jonas Schauman
Jonas Schauman

PM, Doktorand

 

Forskningsområden
Ungas röstningsbeteende i Svenskfinland

Kim Backström

Doktorand

Forskningsområden
Legitimitet, värderingar, demokrati

Lachlan Paterson

PK, Projektassistent

Forskningsområden
Opinionsforskning

Isak Vento

Docent, Forskare

Forskningsområden
Politiskt beteende, politiskt förtroende, migration och minoriteter, offentlig förvaltning- och organisation

Hanna Holmbäck 

PK, Projektassistent

Forskningsområden
Opinionsforskning

Eva Aspnäs

PM, Projektassistent

Forskningsområden
Opinionsforskning

Jesper Eklund

PM, Forskningsassistent

Forskningsområden
Opinionsforskning, polarisering

Uppdaterad 27.9.2023