Skriv här det du söker efter!

Personalen vid Samforsk

Personalen vid Samforsk

Personalen vid Samforsk

Klicka på namnet för närmare kontaktuppgifter

Kimmo Grönlund
Kimmo Grönlund

Professor, Föreståndare

Forskningsområden
Politiskt beteende, demokrati, experiment i samtalsdemokrati, deliberativ demokrati, val och väljarbeteende, opinionsforskning
@KimGron

Lauri Rapeli
Lauri Rapeli

Docent, Forskningschef

Forskningsområden
Val- och väljarbeteende, politiskt deltagande PALO Project

Marina Lindell
Marina Lindell

PD, Forskare

Forskningsområden
Medborgar­­de­liberation, demokratiforskning, demokratiska innovationer, demokratiska samtal, åsiktsförändring, politiskt beteende

Kim Strandberg
Kim Strandberg

Docent, Akademiforskare

Forskningsområden
Politisk kommunikation och politiskt beteende på internet, medborgar­deliberation, experimentell forskning

Peter Söderlund
Peter Söderlund

Docent, Akademiforskare

Forskningsområden
Val- och väljarstudier, väljarrörlighet och politiska institutioner

Henrik Serup Christensen
Henrik Serup Christensen

Docent, Akademiforskare

Forskningsområden
Politiskt deltagande och konsekvenser för demokratin, politisk desillusion, nya former av politiskt deltagande, demokratiska innovationer

Inga Saikkonen
Inga Saikkonen

PD, Akademiforskare

Forskningsområden
Demokratisering i ett jämförande perspektiv, auktoritära regimer, val, subnationell politik

Vesa Koskimaa
Vesa Koskimaa

PD, Forskare

Forskningsområden
Partier, eliter, demokratisk legitimitet. PALO Projekt

Maria Bäck
Maria Bäck

PD, Forskare

Forskningsområden
Socialt kapital, politiskt förtroende, politiskt deltagande. CONTRE Projekt

Thomas Karv
Thomas Karv 

Doktorand

Forskningsområden
Politiska attityder, europeisk politik, Europeiska Unionen, demokratisk legitimitet

@KarvinKarv
Marco Svensson La Rosa
Marco Svensson
La Rosa

Doktorand

Forskningsområden
EU institutioner, politisk representation, transnationell representation, demokratifrågor

@MarcoSvenLR

Nanuli Silagadze
Nanuli Silagadze

Doktorand

Forskningsområden
Politiskt beteende, direkt demokrati, demokratiska innovationer

Janette Huttunen
Janette Huttunen

Doktorand

Forskningsområden
Politiskt deltagande, demokratiska innovationer, ungas politiska deltagande

Ran Goren
Ran Goren

Doktorand

Forskningsområden
Jämförande demokratiforskning, politiskt beteende, jämlikhet

Aleksi Suuronen
Aleksi Suuronen

Doktorand

Forskningsområden
Politisk kommunikation och politiskt beteende på internet

Rasmus Sirén
Rasmus Sirén

Forskningsassistent

Forskningsområden
Politiska partier

Albert Weckman
Albert Weckman

Forskningsassistent

Forskningsområden
Folkopinion, säkerhetspolitik och internationell politik

Uppdaterad 1.7.2019