Skriv här det du söker efter!

Personalen vid Samforsk

Personalen vid Samforsk

Personalen vid Samforsk

Klicka på namnet för närmare kontaktuppgifter

Kimmo Grönlund
Kimmo Grönlund

Professor, Föreståndare

Forskningsområden
Politiskt beteende, demokrati, experiment i samtalsdemokrati, deliberativ demokrati, val och väljarbeteende, opinionsforskning
@KimGron

FutuDem, FIRIPO

Lauri Rapeli
Lauri Rapeli

Docent, Forskningschef

Forskningsområden
Val- och väljarbeteende, politiskt deltagande

PALO Project, FutuDem, FIRIPO

Marina Lindell
Marina Lindell

PD, Forskare

Forskningsområden
Medborgar­­de­liberation, demokratiforskning, demokratiska innovationer, demokratiska samtal, åsiktsförändring, politiskt beteende

Barometern

Kim Strandberg
Kim Strandberg

Professor, Akademiforskare

Forskningsområden
Politisk kommunikation och politiskt beteende på internet, medborgar­deliberation, experimentell forskning

Inga Saikkonen
Inga Saikkonen

PD, Akademiforskare

Forskningsområden
Demokratisering i ett jämförande perspektiv, auktoritära regimer, val, subnationell politik

Thomas Karv
Thomas Karv 

PD

Forskningsområden
Politiska attityder, europeisk politik, Europeiska Unionen, demokratisk legitimitet

@KarvinKarv
Maija Jäske

PD, forskare

Forskningsområden
Demokratiska innovationer, Opinionsforskning

FutuDem

Nanuli Silagadze
Nanuli Silagadze

PD, Forskare

Forskningsområden
Politiskt beteende, direkt demokrati, demokratiska innovationer

Janette Huttunen
Janette Huttunen

Doktorand

Forskningsområden
Politiskt deltagande, demokratiska innovationer, ungas politiska deltagande

Ran Goren
Ran Goren

Doktorand

Forskningsområden
Jämförande demokratiforskning, politiskt beteende, jämlikhet

Rasmus Sirén
Rasmus Sirén

PM, Projektassistent & Datansvarig

FIRIPO, Barometern

Forskningsområden
Politiska partier

Albert Weckman

Doktorand, Projektkoordinator
FutuDem

Forskningsområden
Folkopinion & säkerhetspolitik, internationell politik

Jonas Schauman
Jonas Schauman

PM, Projektassistent

Barometern

Forskningsområden
Länders politiska utveckling, demokrati

Kim Backström

Doktorand

Forskningsområden
Legitimitet, värderingar, demokrati

Jenny Backström

Doktorand

Barometern

Forskningsområden
Misstro och polarisering

Mikko Värttö

Forskningsassistent

Forskningsområden
Politiskt deltagande

Uppdaterad 25.11.2021