Skriv här det du söker efter!

Steering committee

Steering committee

The steering committee of The Social Science Research Institute 1.1.2021 – 31.12.2023

• Ordförande Professor Kim Strandberg (Statskunskap, särskilt politisk kommunikation, ÅA)
• Professor Anette Hallin (Organisation och ledning, ÅA)
• Professor Gunilla Widén (Informationsvetenskap, ÅA)
• Professor Carsten Anckar (Statskunskap, särskilt jämförande politik, ÅA)
• Biträdande professor Nina Tynkkynen (Offentligt ledarskap, särskilt profileringen Havet)
• Professor PerOla Öberg (Statsvetenskap, Uppsala universitet)

Uppdaterad 5.3.2024