Skriv här det du söker efter!

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för Institutet för samhällsforskning 1.1.2021 – 31.12.2023

• Ordförande Professor Anette Hallin (Organisation och ledning, ÅA)
• Professor Kim Strandberg (Statskunskap, särskilt politisk kommunikation, ÅA)
• Professor Gunilla Widén (Informationsvetenskap, ÅA)
• Professor Carsten Anckar (Statskunskap, särskilt jämförande politik, ÅA)
• Bitädande professor Nina Tynkkynen (Offentlig förvaltning, särskilt profileringen Havet)
• Professor PerOla Öberg (Statsvetenskap, Uppsala universitet)

Uppdaterad 8.2.2021