Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Unika diskussions­laboratori­er vid ÅA färdiga att tas i bruk

Nya laboratorier för att studera diskussioner och åsiktsbildning har nyligen färdigställts i ASA-byggnaden vid Åbo Akademi.

De nya diskussionslaboratorierna eller deliberationslaboratorierna, som de heter, är en del av konsortiet Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) som ingår i ekosystemet av nationellt viktiga forskningsinfrastrukturer. Finlands Akademi har finansierat infrastrukturen med cirka 800 000 euro.

Med forskningsinfrastruktur avses instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning.

FIRIPO-konsortiet leds av Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi. Åbo universitet och Tammerfors universitet är partner i projektet.

– FIRIPO betjänar en bred skara vetenskapsgrenar och opinionsforskare främst i Finland men även internationellt, och kan dessutom användas för att få fram nyttig information för beslutsfattare, medier och allmänheten. Vi kommer till exempel att kunna analysera förändringar i samhällsopinion genom omfattande paneldata, svarspersoner som besvarar enkäter online, säger Grönlund.

Kimmo Grönlund
Laboratorierna passar väldigt bra även för undervisning i seminarieform, säger Kimmo Grönlund.
Konferensrum
Tanken har varit att skapa en miljö där alla deltagare syns och hörs lika bra.

De nya laboratorierna i ASA består av två stora konferensrum med fyra runda bord, med tolv platser vardera, utrustade med den senaste videokonferenstekniken. Väggarna i konferensrummen är beklädda med ljuddämpande gardiner, golven med ljuddämpande mattor, färgerna är mjuka, ljuset är jämt och högtalare kan alstra ett motljud som dämpar oväsen.

– Så vitt vi vet är det är de här de första laboratorierna i sitt slag i hela världen. Tanken har varit att skapa en miljö som är så inkluderande och jämlik som möjligt, fri från yttre störningar, där alla deltagare syns och hörs lika bra.

– Vi tog lärdom av pandemin och anskaffade teknik för hybridmöten och -experiment, bland annat flera och bättre kameror, så att det är möjligt att delta också på distans på så jämlika villkor som möjligt. Upplevelsen är definitivt bättre än på ett vanligt Zoommöte, och det ska bli särskilt intressant att se hur väl hybriddiskussionerna och -mötena förlöper i praktiken, säger Grönlund.

Laboratorierna är i första hand avsedda för forskning men kan också göras tillgängliga för andra ändamål, främst inom Åbo Akademi, på sikt också för utomstående. Intresserade kan vända sig till FIRIPO:s koordinator Rasmus Sirén. Laboratorierna flyttas på sikt till Stjärnan när akademin avstår ASA-huset.

Läs mer om FIRIPO.