Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Advanced Materials hedrar finländsk materialforskning med utgåvan ”Materials Science in Finland”

Den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials har tillägnat materialforskningen i Finland en egen utgåva i samband med Finlands 100-årsjubileum.

Pärmen på tidskriften Adcanced Materials

Materialvetenskap har i Finland länge varit ett starkt forskningsområde, och framträtt i Åbo bland annat via forskarskolan Graduate School of Materials Research, GSMR (grundad 1995) och spetsforskningsenheterna PCC (Johan Gadolin Process Chemistry Centre, 2000–) och FunMat (Centre for Functional Materials, 2005–). De två senare är fortfarande verksamma vid Åbo Akademi.

Sedan 2015 är även Molekylär process- och materialteknik samt Läkemedelsutveckling och diagnostik – av vilka den senare fokuserar speciellt på att utveckla material inom hälsosektorn – två av Åbo Akademis fyra profileringsområden inom forskningen.

Under Finlands jubileumsår 2017 uppsamlades bidrag av materialforskare runtom i Finland för specialutgåvan ”Materials Science in Finland” (Advanced Materials 24/2018), som är tillägnad aktuell forskningsverksamhet inom finländsk materialvetenskap. Utgåvan består av en samling vetenskapliga artiklar kring de senaste framstegen inom till exempel kiselbaserade nanomaterial, DNA-nanoteknik, mikro- och nanomotorer, biomassabaserade nanostrukturer, nanocellulosa, 2-dimensionella material, superhydrofoba ytor, samt mikrorobotar.

Författarna som bidragit med material hör till forskargrupper vid Helsingfors universitet, Aalto-universitet, VTT, Åbo universitet, Åbo Akademi, Tammerfors tekniska högskola och Östra Finlands universitet. Från Åbo Akademi deltar bland annat Dr. Yuezhou Zhang och Forskardoktor (TT) Hongbo Zhang med bidraget ”Programmable and Multifunctional DNA‐Based Materials for Biomedical Applications” samt Dr. Didem Şen Karaman och Prof. Jessica Rosenholm med ”Multimodality Imaging of Silica and Silicon Materials In Vivo”.

 

Mera information:

PCC

FunMat

Molekylär process- och materialteknik vid Åbo Akademi

Läkemedelsutveckling och diagnostik vid Åbo Akademi

Tidskriften Advanced Materials