Skriv här det du söker efter!

Anställda

Anställda

Ledningen

Pia Södergård överbibliotekarie
Eva Costiander-Huldén servicechef
Maria Lassén-Seger servicechef, vicedirektör
Christel Lindfors servicechef

Medarbetare

Mesfin Abaya bibliotekssekreterare
Jens Backlund biblioteksamanuens
Pia Backman informationsspecialist
Carola Bergman bibliotekarie
Stina-Maria Brantberg konservator
Stefan Ek ledande informationsspecialist
Martin Ellfolk arkivamanuens
Linda Filppula arkivarie
Maria Forsén informationsspecialist
Johanna Glader informationsspecialist
Ann-Louise Grönholm bibliotekarie
Maaret Heikkilä bibliotekssekreterare
Heidi Honga bibliotekssekreterare
Eva Höglund informationsspecialist
Tom Karlsson bibliotekarie
Tommy Lahtinen planerare
Johanna Lindblom arkivamanuens
Mait Luik konservator
Linda Nisula informationsspecialist
Rasmus Rantala informationsspecialist
Sandra Rönnlöv biblioteksamanuens
Aku Selenius bibliotekssekreterare
Jessica Signell bibliotekarie (tjänstledig)
Carola Stjernberg biblioteksamanuens
Christina Ståhlberg bibliotekarie
Disa Svenskberg bibliotekarie
Ann-Charlotte Thomasfolk bibliotekarie
Hannu Tiheäsalo bibliotekssekreterare
Åsa Wisén bibliotekarie
Siv Österman biblioteksamanuens

 

Uppdaterad 18.6.2019