Skriv här det du söker efter!

Anställda

Anställda

Ledningen

Pia Södergård överbibliotekarie
Eva Costiander-Huldén servicechef
Maria Lassén-Seger servicechef
Christel Lindfors servicechef
Linda Nisula informationsspecialist, vicedirektör

Medarbetare

Mesfin Abaya bibliotekssekreterare
Jens Backlund biblioteksamanuens
Pia Backman informationsspecialist
Carola Bergman bibliotekarie
Stina-Maria Brantberg konservator
Stefan Ek ledande informationsspecialist
Martin Ellfolk arkivamanuens
Linda Filppula arkivarie
Maria Forsén informationsspecialist
Johanna Glader informationsspecialist
Ann-Louise Grönholm bibliotekarie
Maaret Heikkilä bibliotekssekreterare
Heidi Honga bibliotekssekreterare
Eva Höglund informationsspecialist
Eetu Kejonen amanuens för digital publicering
Tommy Lahtinen planerare
Johanna Lindblom arkivamanuens
Mait Luik konservator
Rasmus Rantala informationsspecialist
Sandra Rönnlöv biblioteksamanuens
Aku Selenius bibliotekssekreterare
Jessica Signell bibliotekarie
Carola Stjernberg biblioteksamanuens
Disa Svenskberg bibliotekarie
Ann-Charlotte Thomasfolk bibliotekarie
Hannu Tiheäsalo bibliotekssekreterare
Åsa Wisén bibliotekarie
Siv Österman biblioteksamanuens
Johanna Österåker informationsspecialist

 

Uppdaterad 11.8.2020