Skriv här det du söker efter!

Anställda

Anställda

Ledningen

Yrsa Neuman överbibliotekarie
Eva Costiander-Huldén servicechef
Maria Lassén-Seger servicechef
Christel Lindfors servicechef
Viveca Rabb servicechef
Linda Nisula informationsspecialist, vicedirektör

Medarbetare

Mesfin Abaya bibliotekssekreterare
Jens Backlund biblioteksamanuens
Pia Backman informationsspecialist
Carola Bergman bibliotekarie
Stina-Maria Brantberg konservator
Stefan Ek ledande informationsspecialist
Martin Ellfolk arkivamanuens
Linda-Marie Evertson bibliotekarie
Linda Filppula arkivarie
Maria Forsén informationsspecialist
Johanna Glader informationsspecialist
Ann-Louise Grönholm bibliotekarie
Maaret Heikkilä bibliotekssekreterare
Ellinor Hjerpe bibliotekarie
Heidi Honga bibliotekarie
Eva Höglund informationsspecialist
Eetu Kejonen amanuens för digital publicering
Johanna Lindblom arkivamanuens
Mait Luik konservator
Isabel Nygård-Anturaniemi bibliotekarie
Rasmus Rantala informationsspecialist
Sandra Rönnlöv biblioteksamanuens
Aku Selenius bibliotekssekreterare
Jessica Signell bibliotekarie
Carola Stjernberg biblioteksamanuens
Ann-Charlotte Thomasfolk bibliotekarie
Hannu Tiheäsalo bibliotekssekreterare
Åsa Wisén bibliotekarie
Siv Österman biblioteksamanuens

Uppdaterad 12.10.2021