Skriv här det du söker efter!

Linda-Marie Evertson

Linda-Marie Evertson

Linda-Marie Evertson

Bibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

linda-marie.evertson@abo.fi

Tfn +358 505227198

Forskningsprofil