Skriv här det du söker efter!

Viveca Rabb

Viveca Rabb

Viveca Rabb

Servicechef 

Åbo Akademis bibliotek

viveca.rabb@abo.fi

Tfn +358 504008201

Forskningsprofil