Skriv här det du söker efter!

Jessica Signell

Jessica Signell

Jessica Signell

Bibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

jessica.signell@abo.fi

Tfn +358 504300500

Forskningsprofil