Skriv här det du söker efter!

Isabel Nygård-Anturaniemi

Isabel Nygård-Anturaniemi

Isabel Nygård-Anturaniemi

Bibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

isabel.nygard-anturaniemi@abo.fi

Tfn +358 504313264

Forskningsprofil