Skriv här det du söker efter!

Maaret Heikkilä

Maaret Heikkilä

Maaret Heikkilä

Bibliotekssekreterare 

Åbo Akademis bibliotek

maaret.heikkila@abo.fi

Tfn +358 504485509

Forskningsprofil