Skriv här det du söker efter!

Yrsa Neuman

Yrsa Neuman

Yrsa Neuman

Överbibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

yrsa.neuman@abo.fi

Tfn +358 504701043

Forskningsprofil