Skriv här det du söker efter!

Åsa Wisén

Åsa Wisén

Åsa Wisén

Bibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

asa.wisen@abo.fi

Tfn +358 469219971

Forskningsprofil