Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i samhällsanalys

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i samhällsanalys

Hur kan jag bli antagen?

Du som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till magisterprogrammet i samhällsanalys. Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogrammet i samhällsanalys, politices magister (2 år)”.

Inom magisterprogrammet i samhällsanalys finns två huvudämnen. Vid ansökan ska du välja ett av följande huvudämnen:

  • nationalekonomi
  • sociologi

Kvoten om 10 nybörjarplatser fördelas per huvudämne utgående från antalet sökande till respektive huvudämne.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

För att kunna söka till magisterprogrammet bör du ha avlagt (minst) lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

Du bör även uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagningskriterier för magisterprogrammet i samhällsanalys

Behörighetskravet för magisterprogrammet i samhällsanalys är studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar

  • minst 25 sp i nationalekonomi för dig som väljer huvudämnet nationalekonomi
  • minst 25 sp i sociologi för dig som väljer huvudämnet sociologi

Gallring och rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng av ämnesstudierna i huvudämnet.

Kompletterande studier – efter antagningen

För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp i huvudämnet. 25 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 35 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som fria studier.

Uppdaterad 26.10.2023