Antagningsgrunder för magisterprogrammet i samhällsanalys

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i samhällsanalys

Hur kan jag bli antagen?

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) vid universitet eller yrkeshögskola inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet kan du bli antagen till magisterprogrammet i samhällsanalys för studier som leder till politices magisterexamen. Sökande med kandidatexamen från annat utbildningsområde bör ha studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar 20 sp i minst ett, gärna flera andra samhällsvetenskapliga ämnen än det tilltänkta huvudämnet för att kunna söka till magisterprogrammet.

I magisterprogrammet i samhällsanalys finns två huvudämnen. Vid ansökan väljer du ett av följande huvudämnen:

  • nationalekonomi
  • sociologi

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för huvudämnet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

 

Behörighetskrav för respektive inriktningsalternativ

Behörighetskravet är kunskaper som motsvarar minst 25 sp på minst yrkeshögskolenivå i nationalekonomi för den som väljer huvudämnet nationalekonomi och minst 25 sp på minst yrkeshögskolenivå i sociologi för den som väljer huvudämnet sociologi.

För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna (35 sp) vara avklarade. Ifall du inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna avläggas som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna och till vissa delar räknas in i magisterexamen.

Om du får betyget/gör behörighetsgivande prestationer våren 2018 kan du komplettera din ansökan med efterfrågade bilagor fram till 7.6.2018 kl. 15:00. De bilagor som då är inlämnade är de enda som beaktas. Ifall du då ännu inte fått examensbetyg behandlas din ansökan villkorligt på basis av de intyg som kommit per 7.6.2018. För villkorlig antagning bör du per 7.6.2018 lämna in ett separat intyg (jämte prestationsutdrag) från högskolan om att alla prestationer är avlagda för examen. Det behörighetsgivande examensbetyget bör i sådana fall lämnas in senast 31.7.2018 kl. 15:00.

 

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

 

Rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser sker gallringen utgående från avklarade studier i huvudämnet. Rangordningen sker i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng av ämnesstudierna.

Uppdaterad 6.3.2018