Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i samhällsanalys

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i samhällsanalys

Hur kan jag bli antagen?

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) vid universitet eller yrkeshögskola kan du bli antagen till magisterprogrammet i samhällsanalys för studier som leder till politices magisterexamen.

I magisterprogrammet i samhällsanalys finns två huvudämnen. Vid ansökan väljer du ett av följande huvudämnen:

  • nationalekonomi
  • sociologi

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för huvudämnet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

 

Behörighetskrav för respektive inriktningsalternativ

Behörighetskravet är kunskaper som motsvarar minst 25 sp på minst yrkeshögskolenivå i nationalekonomi för den som väljer huvudämnet nationalekonomi och minst 25 sp på minst yrkeshögskolenivå i sociologi för den som väljer huvudämnet sociologi.

Kompletterande studier

För att kunna avlägga de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna (35 sp) vara avklarade. Ifall du inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna avläggas som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och bryggstudierna kan till vissa delar räknas in i magisterexamen.

 

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

 

Rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser sker gallringen utgående från avklarade studier i huvudämnet. Rangordningen sker i fallande ordning enligt antalet avklarade studiepoäng av ämnesstudierna.

Uppdaterad 19.3.2019