Skriv här det du söker efter!

Karriärvägledning

Karriärvägledning

Hur vill du använda dig av ditt kunnande i arbetslivet efter studierna? Vad skulle du vilja jobba med? Vilka är dina styrkor? Vilka möjligheter finns det inom ditt område? Vilka olika alternativ har du? 

Funderar du på någon av frågorna ovan så kan karriärplanering vara ett bra verktyg för att förtydliga dina mål. Arbetsforums karriärvägledare hjälper dig att identifiera ditt kunnande och sätta ord på det. Vi ger tips för ditt jobbsökande, tips på var du kan hitta lediga jobb och information om arbetsmarknaden. Arbetsforum hjälper dig med att identifiera och sätta namn på ditt kunnande, styrkor, färdigheter och egenskaper. I samband med karriärvägledningen kan du be om att få göra en personprofilanalys (SLG Thomas). Boka in dig via länken här bredvid/under.

Du kan också boka in en kortare tid för att checka ditt CV, ansökningsbrev eller LinkedIn-profil. Du kan själv boka in en tid via länken här bredvid/under (via JobTeaser portalen), eller alternativt skicka en förfrågan till cv-check@abo.fi.

Karriärplanering är en process, som du inlett redan före dina studier och som pågår under hela studietiden, vartefter din professionella identitet utvecklas. En karriärplan innebär att du, utgående från dina intressen och färdigheter, lägger upp mål för hur du vill använda dig av ditt kunnande efter examen, och gör en plan för hur du kan nå dina målsättningar. Karriärplanen synliggör kopplingen mellan studier och arbetsliv. Du uppdaterar och kompletterar din karriärplan under hela studietiden. 

En karriärplan innebär att du 

 • inventerar ditt kunnande, intressen, färdigheter, arbetssätt (vad kan jag?) 
 • bekantar dig med arbetsmarknaden för ditt område (vilka möjligheter har jag?) 
 • formulerar en målbild för ex fem år framåt (vad vill jag?) 
 • reflekterar över vilka steg du behöver ta för att nå din målbild  (hur når jag dit?) 

Vid Åbo Akademi vill vi att du redan i ett tidigt skede av studierna reflekterar över det egna målet med studierna och att du bekantar dig med vilka arbetsmöjligheter studierna förbereder för. Karriärplanen kan vara ett återkommande element i studieplaneringen, i samtalen med egenlärare och med karriärvägledare men den är framförallt ett verktyg för din egen reflektion över din professionella utveckling. 

Bekanta dig också med  Karriärhandboken Online på Moodle. Där hittar du tips och övningar som stöder dig i ditt arbetssökande och i din karriärplanering.

A och O när du funderar på framtiden är att du tar reda på så mycket som möjligt om dig själv: om dina styrkor, intressen, värderingar och mål. En god självkännedom ger dig de verktyg du behöver för att beskriva dina styrkor och de områden som du vill utveckla.

En personprofilanalys kan hjälpa dig att bli mer medveten om din arbetsstil och dina prioriteringar i arbetslivet. Verktyget för personprofilanalysen produceras av SLG Thomas International. Analysen görs online och baserar sig på beskrivande ord du själv väljer. Baserat på dina val kan man få en inblick i hur du reagerar inför omgivningen, ditt nuvarande förhållningssätt till arbete/miljö, motivationsfaktorer och möjliga framtida prestationer. 

Kontakta Arbetsforum för att göra en personprofilanalys. Efter att du svarat på frågorna för analysen kommer vi överens om en tidpunkt för ett feedbacksamtal med någon av Arbetsforums PPA Thomas certifierade experter. 

Arbetsforum ordnar även regelbundet tillfällen där du bl.a. kan:

 • lära dig mera om dina intressen, karriärplaner, styrkor och kompetenser
 • få förståelse för hur arbetsgivare resonerar och rekryterar
 • lära dig var man hittar jobbmöjligheter
 • få hjälp att identifiera och använda dig av ditt nätverk
 • lära dig skriva bra CV:n och ansökningsbrev
 • förstå vad som är viktigt före och under en arbetsintervju
 • lära dig använda LinkedIn till din fördel

Tillfällena lämpar sig väl för studeranden i alla skeden av studierna och nyutexaminarade. Vi förutsätter inte att du just nu aktivt håller på och söker jobb/sommarjobb/praktik. Alla föreläsningstillfällen workshopar mm. är fristående, dvs inga förkunskaper förväntas och du kan själv välja om du deltar på endast en, flera eller alla tillfällen. Kolla i Evenemangskalendern vad för tillfällen som är på kommande!

Uppdaterad 12.4.2024