Skriv här det du söker efter!

Framgångsrika grupparbeten

Framgångsrika grupparbeten

Skulle du vilja att dina grupparbeten fungerade ännu bättre?

Att arbeta i grupp kan vara utmanande och frustrerande av olika orsaker men samtidigt roligt och givande. Grupparbeten kräver inte bara att gruppen utför en uppgift tillsammans utan deltagarna ska också kunna planera själva samarbetet tillsammans för att arbetet ska kännas bra för alla samt leda till goda resultat.

Samarbetsfärdigheter behövs i studierna och i arbetslivet. Genom denna föreläsning erbjuds du en ypperlig chans att utveckla dina teamfärdigheter och lära dig vad som påverkar en grupp och dess arbetssätt. Du lär dig hur du och din grupp kan förebygga samarbetsproblem och öka gruppens prestationsnivå och lyckas tillsammans!

Målgrupp: Studerande i alla skeden av studierna

Föreläsare: Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg (Åbo campus)

Varaktighet: 2-3 h

Uppdaterad 16.12.2019