Skriv här det du söker efter!

Kostnadsfri psykologisk behandling

Kostnadsfri psykologisk behandling

Vid psykologutbildningen erbjuds en möjlighet till kostnadsfri psykologisk behandling på sammanlagt max. 12 timmar. Studerande i slutskedet av sin psykologutbildning ger behandlingen under handledning av legitimerade och erfarna psykoterapeuter. Behandlingen inleds under september/oktober 2021. Behandlingen kan ges i Åbo eller på distans.

Efter att du meddelat ditt intresse kontaktas du i augusti-september per telefon av en handledare för en diskussion om dina behov och vad denna behandlingsform kan erbjuda. Eftersom antalet behandlingsplatser är begränsat kommer de att fyllas enligt anmälningsordningen.

Anmälningar mottas till slutet av september 2021 av Elvira Kaiser per e-post elvira.kaiser@abo.fi

Uppdaterad 19.5.2021