Skriv här det du söker efter!

Kostnadsfri korttidsterapi vid Utbildningslinjen för psykologi vid Åbo Akademi

Kostnadsfri korttidsterapi vid Utbildningslinjen för psykologi vid Åbo Akademi

Vid psykologutbildningen erbjuder vi en möjlighet till kostnadsfri psykologisk behandling på sammanlagt max. 12 timmar. Studerande i slutskedet av sin psykologutbildning ger behandlingen under handledning av legitimerade och erfarna psykologer och psykoterapeuter. Behandlingen inleds under oktober 2023 och erbjudandet riktar sig främst till studerande som har behov för korttidsterapi. Behandlingen kan ges i Åbo eller på distans.

Efter att du meddelat ditt intresse kontaktas du i augusti-september per telefon av en handledare för en diskussion om dina behov och vad denna behandlingsform kan erbjuda. Eftersom antalet behandlingsplatser är begränsat kommer de att fyllas enligt anmälningsordningen.

Anmälningar mottas per e-post till anna.siegfrids@abo.fi och koordineras av planerare Anna Siegfrids. Ange dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) i anmälan.

Uppdaterad 29.8.2023