Skriv här det du söker efter!

Kand- och gradugruppen

Kand- och gradugruppen

Har du fastnat med din kand eller gradu och känner att du behöver nya perspektiv för att komma vidare med din avhandling? Kom med i kand- och gradugruppen som ordnas för studerande i Åbo!

Gruppen riktar sig till dig som kört fast i ditt skrivarbete. Syftet är att tillsammans dela erfarenheter kring skrivprocessen och utveckla fungerande arbetssätt att gå vidare. Gruppträffarna består av diskussioner och konkreta övningar.

Teman som lyfts fram är till exempel vanliga utmaningar i skrivprocessen, tidshantering, uppskjutande och egna känslor och tankar i anslutning till skrivande. Mellan gruppträffarna görs små övningar som stöder processen.

Målgrupp:
Till gruppen antas högst 10 studerande som har upplevt problem med avhandlingsskrivandet. Gruppen förutsätter att man binder sig och kan delta på alla träffar. Deltagarna förbinder sig till att diskussionerna är konfidentiella.

Arrangeras i Åbo våren 2020:

Datum och tider: 5 måndagar i mars 2020 (2, 9, 16, 23 och 30.3.2020) kl 13.00-15.00
Var: Tryckerihuset i Åbo, Seminarierummet (Biskopsgatan 19 / Gezeliusgatan 2)
Gruppledare: studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg
Deltagare: max 10 studerande
Anmälningar: via e-post till studiepsykolog@abo.fi senast den 14 februari 2020
(inkludera ditt namn, e-postadress och telefonnummer i din anmälan)

Uppdaterad 13.1.2020