Skriv här det du söker efter!

Goda sömnvanor

Goda sömnvanor

Kom med och lär dig om sömnen och goda sömnvanor för att få en stabilare studievardag!

Att upprätthålla goda sömnvanor och att sova tillräckligt kan ibland vara utmanande och leda till att vi sover för lite. Känner du att detta gäller dig har du en ypperlig chans att delta i denna föreläsning för att lära dig mera om vad som är viktigt att tänka på när det gäller sömnen.

En god sömn är viktig både för vårt fysiska och psykiska välmående. Det är dock mycket vanligt att sömnen kan störas tidvis p.g.a. stress eller livssituation, och tillfällig sömnlöshet är inget att oroa sig för. Enstaka sömnlösa nätter har ofta mindre inverkan på hur bra man kan klara av vardagen nästa dag än man är rädd för och dessa tillfälliga sömnproblem brukar gå om av sig själva.

Ifall du sällan känner dig utvilad eller som att du fått en tillräckligt god sömn kan det löna sig att utforska vilka faktorer i din vardag möjligen kan hindra eller gynna sömnen.

Målgrupp: studerande

Uppdaterad 31.1.2020