Skriv här det du söker efter!

Studiecirkel för mindfulness

Studiecirkel för mindfulness

Kom med i en studiecirkel där vi lär oss om vad mindfulness är och gör övningar tillsammans.

Vi utgår från litteratur om Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Det är den mest kliniskt undersökta metoden och det har påvisats i otaliga studier att den har förbättrat livskvaliteten hos människor med en mängd olika stressproblem, smärtor och sjukdomar. Vi tror att metoden även har mycket att ge till både studerande och personal vid ÅA, och kan även bidra till att hitta balans i studier eller arbetet.

Deltagarna tilldelas resurser för självständiga studier och är välkomna till tillfällen då vi tillsammans funderar på frågor kring mindfulness och gör mindfulness-övningar. Det finns ingen press att prestera, var och en uppmuntras att hitta ett sätt att delta som inte ökar existerande stressmoment.

Gruppen koordineras av Robin Lybeck och Marianne Källström. Robin jobbar som doktorand vid sociologin och Marianne som universitetslärare i psykologi.

Tid: Mindfulnessgruppen startar den 20.2.2020 kl 15:30
Plats: meddelas senare till anmälda
Intresseanmälan per e-post: marianne.kallstrom@abo.fi

Uppdaterad 5.2.2020