Skriv här det du söker efter!

Tutorer och egenlärare

Tutorer och egenlärare

Under studieorienteringen får du träffa din tutor och din egenlärare. Det är de som hjälper dig att komma igång med det praktiska, både gällande vardagslivet och det akademiska livet vid Åbo Akademi.

Tutorer

Din tutor är en äldre studerande från samma eller närliggande utbildningslinje eller magisterprogram som känner till universitetet och studierna. De ser fram emot att träffa dig och hjälpa dig komma komma tillrätta med livet som studerande vid Åbo Akademi.

Varmt välkommen att vara i kontakt med din tutor redan innan du inleder studierna. Information om vem som är tutorer vid din utbildning hittar till höger om du använder en dator eller nedan om du använder en telefon. Läs också tutorernas välkomsthälsningar! 🙂

Egenlärare

Din egenlärare är en lärare eller studierådgivare som stöder dig i din studieplanering, med kursval och huvudämnesrelaterade frågor. Din egenlärare träffar du i samband med studieorienteringen vecka 35.

Uppdaterad 10.1.2023