Skriv här det du söker efter!

Tutorer för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Tutorernas välkomsthälsningar publiceras i början av juni.

Tutorer för nya studerande läsåret 2020-2021

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Josefine Mattlar

Madeleine Klockars

Välkomsthälsning

Småbarnspedagogik

Isabelle Mannström
Julia Åbonde
Adam Lahtinen
Fanny Nylind
Mathilda Enlund
Välkomsthälsning

Hälsovetenskaper

Sonja Nylund
Alexandra Westerlund
Välkomsthälsning

Klasslärare

Christa Borgman
Amanda Irmola
Julina Lillandt
Johanna Michelsson
Marie Lövholm
Lina Sjöberg
Sylva Seligson
Jonatan Wikström
Välkomsthälsning

Språkbadsklasslärare

Evelina Franzen
Janette Särkiniemi
Välkomsthälsning

Socialvetenskaper

Emma Johansson
Jennifer Holmbäck
Välkomsthälsning

Speciallärare

Corina Welke
Sofia Widman
Emma Udd
Fredrik Utriainen
Välkomsthälsning

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Henna Lassus
Tobias Mäkelä
Välkomsthälsning

Samhällsvetenskaper (Vasa)/ Statskunskap med medier och kommunikation (FSE)

Vanessa Björklund
Rico Liljedahl
Välkomsthälsning

Energiteknik (magister) (FNT)

Tobias Snickars
Ville Saaranen
Välkomsthälsning

 

Uppdaterad 31.8.2020