Skriv här det du söker efter!

Tutorer för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

 

Tutorer för nya studerande läsåret 2022-2023

 

Huvudtutor

Alexandra Westerlund

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Ellen Dahlqvist

Elza Heikkinen

Välkomsthälsning

Småbarnspedagogik

Frida Holgers

Sandra Nylund

Victoria Dalkarl

Matilda Björklund

Nea Olli

Välkomsthälsning

Hälsovetenskaper

Abigil Berndtsson

Daniela Stålfors

Välkomsthälsning

Klasslärare

Mathilda Lönn

Amanda Fant

Sara Holm

Amanda Keituri

Maja Lundin

Tinja Saramo

Välkomsthälsning

Språkbadsklasslärare

Susanne Rautakoski

Sara Sillanpää

Välkomsthälsning

Socialvetenskaper

Jenna Sederström

Lina Granlund

Anna Lund

Välkomsthälsning

Specialpedagogik

Cassandra Lindholm

Fanny Fagerudd

Cilla Dalqvist

Amanda Ljunglin

Välkomsthälsning

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Samhällsvetenskaper (Vasa)/ Statskunskap med medier och kommunikation (FSE)

Elin Olkkola

Alwa Westerlund

Välkomsthälsning

Energiteknik och datateknik (magister) (FNT)

Filip Westerlund

Johan Ekman

Välkomsthälsning

 

Uppdaterad 13.7.2022