Skriv här det du söker efter!

Tutorer för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Tutorer för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper de nya studerandena att finna sig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar samma ämne och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studiesamhället, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Wilma Fröjdö
Ida Sydholm
Tutorhälsning

Barnträdgårds- och språkbadsbarnträdgårdslärare

Sonja Kervinen
Emma Löfdahl
Michelle Henriksson
Marie Lövholm
Essi Rimmi
Elin Sandström
Cecilia Holmgård
Tutorhälsning

Äldre barnträdgårdslärare

(för studerande som inlett sina studier i Jakobstad)
Ronja Mannström
Hanna Påvals
Tutorhälsning

Hälsovetenskaper

Nikolina Sahlin
Tutorhälsning
(på kommande)

Klasslärare

Pia Ek
Sandra Eriksson
Emmy Määttä
Alex Rautanen
Felicia Snygg
Sebastian Söderlund
Willy Öhman
Johanna Österholm
Tutorhälsning

Socialvetenskaper

Carolina Söderqvist
Matias Siltamäki
Christoffer Salo
Tutorhälsning

Speciallärare

Riikka Aarnos
Iselinn Kanckos
Kira Tallqvist
Tutorhälsning

Ämneslärare

Linn Granqvist
Desiree Westerholm
Victor Lillqvist
Richard Lithén
Tutorhälsning

Samhällsvetenskaper/ Statskunskap med masskommunikation

Alexander Falk
Oskar Forsén
Tutorhälsning

 

Uppdaterad 27.8.2018