Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Du får lättast kontakt med din tutor via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi (om inte annat anges)

Tutorer för nya studerande läsåret 2022-2023

 

Huvudtutor

Jenny Ek

Utbildningslinjen för biovetenskaper

Cell och molekylär biovetenskap Ellen Skrabb
Linnea Rekilä
Janina Broman
Välkomsthälsning
Miljö- och marinbiologi Joose Janatuinen
Ida Utriainen
Välkomsthälsning
Ämneslärare Saga Lindfors Välkomsthälsning

Utbildningslinjen för farmaci

Natalie Wikström
Ronja Rekilä
Mikko Nieminen
Matilda Lassus
Välkomsthälsning

Utbildningslinjen för informationsteknologi

Datateknik Joakim Stewen
Joel Gåsström
Anton Näsman
Benjamin Heikkala
Niklas Linderoos
Välkomsthälsning
Datavetenskap Alexander Bondestam
Erik Malmström
Välkomsthälsning

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik

William Törnqvist
Kevin Hede
Benjamin Salminen
Ella Majasuo
Johannes Bjarnason Hellnäs
Evert Trygg
Välkomsthälsning

Utbildningslinjen för naturvetenskaper

Kemi Anna Nyström Välkomsthälsning
Geologi
Sofia Jakobsson
Välkomsthälsning
Matematik Mirjam Korkiala
Elin Laihorinne
Välkomsthälsning
Fysik
Celine Lassfolk
Välkomsthälsning

Tutorer för magisterutbildningar

Åbo
Vilhelm Sundstedt
Välkomsthälsning
Vasa Filip Westersund

Johan Ekman

Välkomsthälsning

 

Uppdaterad 11.8.2022