Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Tutorer vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Varje ny studerande får en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper de nya studerandena att finna sig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar samma ämne och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa de nya studenterna att integrera sig i studiesamhället, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom är meningen att hjälpa de nya studenterna med praktiska frågor i början av studierna och att ända från början uppmuntra studenterna att framskrida i sina studier.

Du får lättast kontakt med din tutor via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi (om inte annat anges)

Utbildningslinjen för biovetenskaper

Cell och molekylär biovetenskap Annie Stendahl
Jasmin Lassila
Julia Fredman
Tutorhälsning
Miljö- och marinbiologi Victoria Snickars
Amalia Skrifvars
Tutorhälsning

Utbildningslinjen för farmaci

Farmaci Jonne Kunnas
Patrik Blom
Annika Ahlstedt
Tutorhälsning

Utbildningslinjen för informationsteknologi

Datateknik Andre Nordström
Edvard Söderback
Kristian Nykänen
Tutorhälsning
Datavetenskap Rickard Bäckman
Jonatan Lahtivuori
Tutorhälsning

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik Ida Nygård
Erik Hakala
Rickard Svedberg
Ida Nordell
Sara Hagman
Tutorhälsning

Utbildningslinjen för naturvetenskaper

Kemi Lukas Kamis Tutorhälsning
Fysik Christina Humina Tutorhälsning
Geologi Emil Andersson Tutorhälsning
Matematik Matts Biskop
Nicola Aspelin
Tutorhälsning

Tutorer för magisterprogram

Energiteknik (Vasa) Mathias Ståhl
Roberth Sjöström

 

Uppdaterad 6.7.2018