Skriv här det du söker efter!

Tutorer vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Dina tutorer hälsar dig välkommen!

Som ny studerande får du en egen tutor under den första studieveckan. Tutorverksamheten är en del av studieorienteringen. Det innebär att alla nya studerande hör till en tutorgrupp som har en äldre studerande som ledare eller tutor. Gruppen träffas regelbundet under läsåret, speciellt under hösten.

Tutorverksamheten är en form av vägledning som hjälper dig som ny studerande att finna dig tillrätta i studiemiljön, studierna och studielivet. I tutorgruppen får många sina första kontakter med andra som studerar vid samma utbildning och samhörigheten blir god.

Målsättningen med tutoreringen är att hjälpa nya studerande att integrera sig i studierna, Akademin och vardagslivet i studiemiljön. Dessutom hjälper tutorerna med praktiska frågor i början av studierna och uppmuntrar studerande direkt från början att framskrida i sina studier.

Tutorernas välkomsthälsningar publiceras i början av juni.

Du får lättast kontakt med din tutor via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi (om inte annat anges)

Tutorer för nya studerande läsåret 2020-2021

 

Utbildningslinjen för biovetenskaper

Cell och molekylär biovetenskap Adelina Lundén
Nicole Gustafsson
Ronja Parkkari
Välkomsthälsning
Miljö- och marinbiologi Carolina Grönberg
Sofia Pettersen
Ämneslärarlinjen Jenny Ek
(jenny.w.ek@abo.fi)

Utbildningslinjen för farmaci

Farmaci Denice Eriksson
Amanda Mansner
Julia Latva-Pirilä
Vilma Smulter

Utbildningslinjen för informationsteknologi

Datateknik Hanna Liman
Janina Heikkala
Roope Paajanen
Odin Röblom
Max Sirén
Välkomsthälsning
Datavetenskap Ville-Matti Saarelainen
Niki Norrman
Välkomsthälsning

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik William Törnqvist
Max Andersson
Einar Olson
Fredrika Snåfs
Cecilia Dahl
Välkomsthälsning (med tutorn för kemi, se naturvetenskaper nedan)

Utbildningslinjen för naturvetenskaper

Kemi Ann-Louise Hakalax Välkomsthälsning (med tutorerna för kemi- och processteknik – se ovan)
Fysik Oiva Laakso Välkomsthälsning
Geologi Mathias Lindell
Matematik Amanda Björkvik
Lina Stenström

Tutorer för magisterutbildningar

Energiteknik (Vasa)
Tobias Snickars
Ville Saaranen
Välkomsthälsning
Magisterprogrammen i Åbo Jesper Lindholm Välkomsthälsning

 

Uppdaterad 1.6.2020