Skriv här det du söker efter!

Studentprästen

Studentprästen

På grund av rådande omständigheter har studentprästerna avvikande arrangemang för sin mottagning. Du hittar mer information om arrangemangen på Åbo Akademis Studentkårs webbplats.

När du funderar kring vägval, relationer, studier, tro eller bara vill tala med någon, kan du vända dig till studentprästerna. Studentprästerna har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation och andra kyrkliga förrättningar.

Studentpräster i Åbo är Mia Pusa och Tiina Hallikainen. De har mottagning tisdagar kl.13-14.00 på kårkansliet, Tavastgatan 22, 3. vån. Du kan även skicka e-post eller ringa. Mia nås på mia.pusa@evl.fi och 040 341 72 96, medan Tiina nås på tiina.hallikainen@evl.fi och 040 341 7308.

Studentpräst i Vasa är Hanna Jern och hon nås på hanna.jern@evl.fi och 044 480 8327.

 

Uppdaterad 17.11.2020