Studentprästen

När du funderar kring vägval, relationer, studier, tro eller bara vill tala med någon, kan du vända dig till studentprästerna. Studentprästerna har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation och andra kyrkliga förrättningar.

Studentprästen i Åbo, Mia Pusa, har mottagning tisdagar kl.13-15.00 på kårkansliet, Tavastgatan 22, 3. vån. Du kan även skicka e-post till mia.pusa@evl.fi eller ringa henne på tfn 040 3417296.

Tillfälliga studentprästen i Vasa, Camilla Brunell, har mottagning torsdagar kl. 13-15 i A-trappan, rum A114 i Academill, och nås per telefon på 044-4808 326 eller camilla.brunell@evl.fi.

Uppdaterad 22.2.2018