Skriv här det du söker efter!

Studentprästen

När du funderar kring vägval, relationer, studier, tro eller bara vill tala med någon, kan du vända dig till studentprästerna. Studentprästerna har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation och andra kyrkliga förrättningar.

Studentpräst i Åbo, Mia Pusa, har mottagning tisdagar kl.13-15.00 på kårkansliet, Tavastgatan 22, 3. vån. Du kan även skicka e-post till mia.pusa@evl.fi eller ringa henne på tfn 040 341 72 96.

Studentpräst i Vasa är Hanna Jern. I allmänhet sitter hon i matsalen i Academill på onsdagar efter kl 12, mest för att få synlighet och för att studenterna skall känna till att det finns en präst för dem om de behöver. Man är varmt välkommen att kontakta henne där eller ringa/maila henne för att boka tid för ett samtal på en lämplig plats. Tel: 044 480 83 27, Email: hanna.jern@evl.fi.

 

Uppdaterad 11.12.2018