Skriv här det du söker efter!

Studierådgivning vid FSE

Studierådgivning vid FSE

Studierådgivning vid FSE

Studierådgivning vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

studierfse@abo.fi

Ort

Fänriksgatan 3 B, 20500 Åbo