Skriv här det du söker efter!

Slutför studierna

När studierna börjar närma sitt slut, är det dags att fundera på sin avhandling.

På den interna webben hittar du bl.a. Avhandlingsguiden, där du får goda råd för både kand- och graduarbetet. Se här: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-studera/SitePages/Guider.aspx (kräver inloggning).

Sedan 1.8.2018 sker granskningen och uppbevaringen av magisteravhandlingar endast elektroniskt (eGradu). Det betyder att du inte längre behöver printa och låta binda in din magisteravhandling utan att den publiceras elektroniskt, att avhandlingen snabbare cirkulerar i granskningprocessen genom att den skickas vidare elektroniskt och att det blir enklare att komma åt publicerade avhandlingar. Instruktioner för hur du skickar in din avhandling för granskning och publicering hittas här http://libguides.abo.fi/egradu.

Vi ser gärna att du vill fira din examen tillsammans med andra på dimission, som ordnas fakultetsvis från och med våren 2019. Dit kan du bjuda med både handledare och familj.

För att du inte ska glömma ditt alma mater, finns Åbo Akademis Alumninätverk till för dej för att fortsätta hålla kontakten med Åbo Akademi! Du är alltid välkommen tillbaka, på sätt eller annat. Vi hoppas vi ses igen!

Uppdaterad 13.1.2020