Slutför studierna

När studierna börjar närma sitt slut, är det dags att fundera på sin avhandling. Djupgående råd och stöd om detta finns på intranätet.
När din avhandling är godkänd och språkgranskad är det dags att göra den tillgänglig digitalt i Åbo Akademis publikationsarkiv som finns i Doria, den nationella tjänsten för hantering av digitala samlingar.
Webbpublicering av pro gradu- och licentiatavhandlingar samt diplomarbeten är tills vidare helt frivilligt.

Vi ser gärna att du vill fira din examen tillsammans med andra på vår gemensamma dimission, som ordnas en gång per termin (i Vasa en gång per läsår). Dit kan du bjuda med både handledare och familj.

För att du inte ska glömma ditt alma mater, finns Åbo Akademis Alumninätverk till för dej för att fortsätta hålla kontakten med Åbo Akademi! Du är alltid välkommen tillbaka, på sätt eller annat. Vi hoppas vi ses igen!

Uppdaterad 7.6.2018