Skriv här det du söker efter!

Praktik

Praktik

Praktik hjälper dig att koppla ihop det du lärt dig i studierna med tillämpningar i arbetslivet. Under praktikperioden får du en inblick i hur arbetsuppgifterna, sysselsättningssituationen och rekryteringsförfaranden ser ut inom branschen.  

Praktik inom ÅA är en valbar del av alla utbildningsprogram. En del program har obligatorisk praktik (bl.a. psykologi, logopedi, farmaci). Om du vill få studiepoäng för din praktik, ska du kontakta din ämnesansvariga eller praktikansvariga innan praktikperioden inleds.  

Praktik rekommenderas varmt till alla studerande! Bekanta dig med alternativ och möjligheter, både i Finland och utomlands.  

Praktik i Finland för universitetsstuderande är oftast avlönad, även om oavlönad praktik förekommer.   

Inom många branscher kräver arbetsgivaren delfinansiering för praktik (praktiksedel, internship voucher). Alla studerande (ej utbytesstuderande eller forskarstuderande) vid Åbo Akademi beviljas en praktiksedel för delfinansierad praktik en gång under studietiden. Mera information om praktiksedlar och hur man söker dom hittar du på intranätet. 

Lediga praktikplatser hittar du bl.a. i JobTeaser-portalen. Logga in via HAKA med ditt ÅA-användarnamn och lösenord.

Du kan få både internationell erfarenhet och arbetserfarenhet på samma gång om du gör en praktikperiod utomlands. Åbo Akademi beviljar t.ex. Erasmus praktikstipendium till alla praktikplatser inom EU/EES (för grundexamensstuderande). Läs mera om Erasmus praktik och övriga finansieringskällor på intranätet.

Uppdaterad 10.4.2024