Skriv här det du söker efter!

Jobbsökning och arbetsmarknaden

Jobbsökning och arbetsmarknaden

Effektiv jobbsökning förutsätter att du vet vem du är, vad du vill och vad du kan. Fokusera på rätt saker och på att kunna presentera dig på ett kortfattat men proffsigt sätt för potentiella arbetsgivare. Det kan vara svårt att veta vilka typer av uppgifter du kan jobba med, speciellt om din utbildning är en generalistutbildning (leder inte till specifikt yrke) eller ifall du inte vill jobba med det din utbildning i huvudsak leder till. Nedan har vi skrivit tips på hur du förbereder dig till jobbsökningen. Kolla också ÅA:s intranät.

Checklista för jobbsökningen

  • Innan du söker jobb: fundera på vad du verkligen vill jobba med, vad du vill och vad dina styrkor och svagheter är
  • Satsa på ditt CV och ansökningsbrev
  • Skicka in hellre några få riktade ansökningar än försök söka allt som eventuellt kunde passa dig
  • Övertyga arbetsgivaren att du är motiverad och intresserad av positionen 
  • Inse att jobbsökning tar tid: prosessen inkluderar bl.a. att identifiera lämpliga arbetsplatser, göra ansökningshandlingar och vänta på svar från arbetsgivaren 
  • Kom ihåg att de första jobben sällan är drömjobb, men att de ofta öppnar dörrar till nya intressanta möjligheter

Karriäruppföljningar

Arbetsforum sänder årligen ut enkäter till utexaminerade, både till de som utexaminerades från ett år sedan och till de som utexaminerades för fem år sedan. Informationen som samlas in används för utvecklingen av utbildningen men också som viktig info t.ex. vid karriärvägledningssituationer. Den nationella Töissä.fi -portalen innehåller liknande information från utexaminerade från alla Finlands universitet. Mera info hittar du i den högra spalten.

Ett CV sammanfattar dig, ditt kunnande och de färdigheter du har. CV:t är ofta det första intrycket du gör hos arbetsgivaren och dess uppgift är att väcka rekryterarens intresse och förtroende för dig. Satsa på informativt, visuellt tydligt och välstrukturerat CV.   

Ansökningsbrevet ska svara på arbetsplatsannonsen (ifall sådan finns). CV och ansökningsbrev ska komplettera, inte upprepa, varandra. Ansökningsbrevet ska beskriva varför du är intresserad av arbetsuppgifterna och hur din kunskap, dina egenskaper och din personlighet kan tillämpas i arbetet. Visa med exempel varför du är duktig på något.

Kom ihåg att mycket av ditt kunnande har utvecklats på andra ställen än i egentliga anställningsförhållanden eller studier. Observera att själva innehållet alltid är betydligt viktigare än form (layout, visuella element mm.) och att det alltid lönar sig att skräddarsy ansökningshandlingarna skilt för varje ansökan.

Boka tid till oss på Arbetsforum om du vill få feedback och tips på CV:t, ansökningsbrevet och LinkedIn-profilen eller om du behöver hjälp med dina karriärfunderingar! 

Vi rekommenderar att du startar sökandet av jobb eller praktikplats på Arbetsforums JobTeaser-plattform, där det publiceras platser ämnat särskilt åt sökande med universitetsbakgrund (länk i den högra spalten). Registrera dig och logga in via HAKA med ditt ÅA-användarnamn och lösenord. 

Du kan också använda dig av andra databaser för arbetsplatser (t.ex. Duunitori, Monster, Oikotie, Valtiolle, Kuntarekry, TE-tjänsterna). Håll också utkik efter jobbmöjligheter och intressanta arbetsgivare via social media och organisationers egna sidor. Rekryteringsföretagens och arbetsgivarnas CV-banker kan du bra också använda dig av. Fundera också på vad för egna kontakter du redan har (t.ex. tidigare arbetsgivare du kanske sommarjobbat eller praktiserat hos). 

Som ÅA-studerande har du tillgång till den internationella portalen GoinGlobal som innehåller information om hur du söker jobb- och praktikplatser globalt. Om du är inkopplad direkt i ÅA:s nätverk (eller via VPN) har du tillgång direkt till GoinGlobal. Om du inte är direkt kopplad till ÅA:s nät eller via VPN har du tillgång till GoinGlobal via länken på ÅA:s Intranät. Gällande praktikmöjligheter och –finansiering hittar du mer information på våra sidor på ÅA:s Intranät. 

Bekanta dig alltid med organisationens system och riktlinjer angående löner och löneutveckling. Inom den privata sektorn inleds löneförhandlingarna i regel redan i ansökningsskedet då arbetsgivaren ber dig meddela ditt löneanspråk. Även inom offentliga sektorn kan det vara möjligt att påverka lönen, speciellt efter en tid på det nya jobbet, genom att ta upp ärendet med förmannen eller inom ramen för löne- och utvecklingssamtal. Exakt hur mycket man kan och ska begära i lön är knepigt. Om möjligt, lönar det sig att meddela en lönegaffel i stället för en definitiv summa. Underskatta inte din arbetsinsats men var diplomatisk då du förhandlar om din lön. Mera information får du via fackförbundens lönerekommendationer. 

Arbetsavtalet innehåller information om t.ex. arbetsuppgifter, anställningsform, uppsägningstid, lön och löneförmåner, arbetstid och övertidskompensation, pension, reseersättning och traktamenten. En del av dessa bestäms i möjligt kollektivavtal. Om din arbetsplats har ett kollektivavtal så hänvisar anställningsavtalet ofta till detta.

Ett kollektivavtal reglerar frågor som rör bl.a. semester, uppsägningstider, övertidskompensation, sjuklön, löneförmåner. Kollektivavtalet anger endast miniminivåer och arbetsplatsen kan ha förhandlat om bättre villkor. Om du får jobb i en organisation där det inte finns ett kollektivavtal så är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller. Mer information och råd om arbetsavtal får du t.ex. via länkarna nedan. 

Arbetarskyddsförvaltningen 

AKAVA

Arbets- och näringsministeriet

Uppdaterad 11.11.2022