Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: nordisk gymnasieexamen

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper: nordisk gymnasieexamen

Behörighetskrav för ansökan

Du är nordisk sökande och kan söka in i den separata antagningen för Nordiska sökande om du har fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Högskolebehörighet

Nordiska sökande får högskolebehörighet på basis av en avlagd nordisk gymnasieexamen.

Språklig behörighet

Undervisningen sker i regel på svenska och för studier vid Åbo Akademi krävs därför en viss språklig behörighet i svenska.

Mer infomation om språklig behörighet hittar du på sidan om Åbo Akademis språkkrav

Beskrivning av antagningsgrunder

Som Nordisk sökande kan du söka in till utbildningsprogrammet för socialvetenskaper (Vasa) och bli beaktad på basis av:

  • betygspoäng, om du hinner avlägga din nordiska gymnasieexamen och lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl.15.00
  • urvalsprovsantagning, på basis av ett skriftligt urvalsprov

Antagningssätt

Betygspoäng för nordisk gymnasieexamen

Tröskelvillkor

Betygspoängen räknas ut enligt den modell som används i Sverige.

Maximalpoäng i antagning i Sverige är 22,5 poäng (inklusive s.k. meritpoäng). Detta räknas om så att maximalpoängen relateras till maximalpoäng i den utbildning som sökande söker till och räknas om i förhållande till de poängen. Det här beyder att om maximalpoängen inom en utbildning t.ex. är 35 så räknas poängen så här:

Den sökande har 18 poäng av maximalt 22,5, vilket ger en kvot på 0.8. Denna multipliceras med ansökningsmålets maxpoäng vilket i detta fall ger 28 poäng (18 / 22,5 x 35  = 28).

För övriga nordiska länder används de av de svenska myndigheterna fastställda poängräkningstabellerna.

Mer infomation hittar du på våra webbsidor om Nordiska sökande.

Urvalsprovsantagning

Tröskelvillkor

Till utbildningsprogrammet i socialvetenskaper har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Urvalsprov

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 5.6.2023 kl. 10-12 på flera orter i Svenskfinland.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbar dator. Urvalsprovet är två timmar långt, består av flervalsfrågor (på svenska) och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Mera information om urvalsprovet hittar du på våra webbsidor om Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Bilagor

Betyg

Alla bilagor laddas upp elektroniskt i ansökningsformuläret så att de är oss tillhanda senast 6.4.2023 kl. 15.00 (finsk tid).

Du som avlägger examen våren 2023

I antagning på basis av betygspoäng beaktas de sökande vars resultat finns vid Åbo Akademi senast 16.5.2023 kl. 15.00 (finsk tid). Din ansökan kan kompletteras fram till denna tidpunkt.

Om du avlägger din behörighetsgivande examen på andra stadiet så att dina resultat inte finns vid Åbo Akademi 16.5.2023 kl. 15.00 (finsk tid) och/eller om du vill bli beaktad i antagningen på basis av urvalsprov ska du (också) söka in via den nationella Gemensamma ansökan.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 28.11.2022